100 får gå från Coops huvudkontor

Coop Sverige AB tvingas till nedskärningar med cirka 100 tjänster vid kontoret i Solna, som tillsammans med andra åtgärder ger en kostnadsminskning om drygt 300 miljoner kronor.

– Coops uppdrag är att skapa ekonomisk nytta för våra drygt 3,9 miljoner medlemmar. De senaste årens kraftiga kostnadsökningar för bland annat inköp av varor, energi, transporter och höjda hyror gör att vi måste anpassa organisationen för att ge förutsättningar för ett lönsamt Coop i Sverige. Ett starkt Coop kan ta matchen med konkurrenterna och skapa både medlemsnytta och bidra till ökad hållbarhet, säger Marie Nygren, vd på Coop Sverige, i ett pressmeddelande.

– Det är beklagligt att kompetenta medarbetare måste lämna företaget, vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa de vidare i sina yrkesliv. Vi skapar nu en kundorienterad, processorienterad, plattare och mer snabbfotad organisation för att infria vårt löfte till medlemmarna, fortsätter Marie Nygren. 

Marie Nygren, vd för Coop Sverige. Foto Coop.

Ny varuterminal tas i drift

Det finns cirka 820 Coop-butiker som ägs av landets 27 konsumentföreningarna med tillsammans drygt 3,9 miljoner medlemmar. Coop Sverige AB ansvarar för gemensamma funktioner som kedja, marknad, sortiment, inköp, logistik och IT. 

Under hösten startar också Coop driften av den nya, helautomatiserade varuterminalen i Eskilstuna. Det är den största investeringen för Coop i Sverige i modern tid. Det är också en av norra Europas största och mest automatiserade varuterminaler. 

– Det är en framtidssatsning som under många decennier ska leverera en kostnadseffektiv och driftsäker logistik och varuhantering för hela Coop i Sverige. Varuterminalen är en av förutsättningarna för att klara konkurrensen och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.

Den nya organisationen börjar gälla från 1 januari 2024.