100 miljoner kronor för skyndsamma transporter till följd av covid-19

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor för att ge regioner och kommuner fortsatt möjlighet att söka ersättning för merkostnader som uppstår för skyndsamma transporter med anledning av covid-19. Ersättningen ska kunna sökas för perioden januari till och med april 2021.

En omfattande smittspridning av covid-19 pågår fortfarande i Sverige. Sjukvården är hårt belastad på grund av pandemin och vårdplatsläget är ansträngt i många delar av landet. Patienter kan behöva flyttas mellan sjukhus med luft- eller vägburen transport för att avlasta sjukhus med hög belastning. För kommunernas del kan det röra skyndsamma transporter mellan exempelvis särskilt boende, eller bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning, och sjukhus.

Regeringen förlänger nu möjligheten för regioner och kommuner att söka ersättning för ändamålet till utgången av april 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.