1000 ska bort från Scania

Lastbilsjätten Scania planerar omfattande nedskärningar, enligt ett pressmeddelande som kom idag. Bolaget ser en övertalighet på 5 000 personer globalt, och ska se över 1 000 tjänster på huvudkontoret i Södertälje. 

Scania kan inte förutspå hur länge eller hur allvarligt coronakrisen kommer att tynga affärsverksamheten, men redan sjunker intäkterna.

Förändringar planeras på personalsidan, både globalt och lokalt i Södertälje.  

”Krisen påkallar en bred översyn av såväl antalet konsulter och anställda, som en strukturell omprövning av delar av företagets industriella och kommersiella verksamhet”, skriver Scania i ett pressmeddelande.

Åtgärderna innefattar bland annat en översyn av 1 000 tjänstemannapositioner på huvudkontoret i Södertälje. Globalt uppskattar man att det finns en övertalighet på 5 000 personer i organisationen. 

– Vi bedömer att det kommer att dröja lång tid innan marknadsefterfrågan är tillbaka på samma nivåer som före coronakrisens utbrott och måste anpassa hela organisationen till den nya situationen redan under detta år, säger vd och koncernchef Henrik Henriksson i pressmeddelandet. 

Scania har redan korttidspermitterat delar av personalstyrkan och det har enligt bolaget dämpat de negativa effekterna under coronakrisen.

Lastbilsjätten har drygt 50 000 anställda globalt och sysselsätter omkring 17 000 personer bara i Sverige.