130 miljoner till Sjöfartsverket

Regeringen föreslår ett tillskott till Sjöfartsverket på 130 miljoner kronor. Sjöfartsverket har dock tidigare redovisat att de behöver 220 miljoner kronor i tillskott årligen i permanent förstärkt anslag, för att upprätthålla befintlig verksamhet och investera i t ex nya isbrytare.

Sjöfartsverket har drabbats ekonomiskt av den minskade fartygstrafiken under pandemin, vilket resulterat i minskade intäkter för verket. 2020 fick Sjöfartsverket 300 miljoner i tilläggsanslag från staten för att klara de påfrestningar som pandemin medförde, och nu tillkommer ytterligare 130 miljoner för 2021.

Sjöfartsverket hade redan före pandemin en svag ekonomi, och i sin treårsplan begär man permanent förstärkta anslag om 220 miljoner om året, för att klara verksamheten.

– Vi har trots pandemin lyckats upprätthålla våra samhällsviktiga leveranser och säkerställt att både sjötransporter samt sjö-och flygräddning fungerar. Samtidigt har vi inte förutsättningar att investera i anläggningstillgångar och utföra det underhåll som krävs för att långsiktigt genomföra våra uppdrag, kommenterade verkets generaldirektör Katarina Norén, begäran om permanent förstärkta statsanslag.

Förslaget om tillskott som nu presenteras bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.