150 miljoner till Luleås järnvägsforskning

Trafikverket ger Järnvägstekniskt centrum i Luleå 150 miljoner kronor under tio år för forskning kring bl a drift och underhåll av infrastruktur och järnvägsbroar. Satsningen ska ge Sverige järnvägar med ökad driftsäkerhet och livslängd, högre kapacitet och säkerhet – och punktligare tåg.

Satsningen sker inom ramen för Trafikverkets långsiktiga forskningsfinansiering, som är uppdelad i ett antal excellensområden, där området för drift- och underhåll alltså leds av Luleå tekniska universitet och järnvägstekniskt center (JVTC).

Uday Kumar. Foto LTU

– Trafikverkets satsning är ett kvitto på att Luleå tekniska universitet är i framkant med sin nyttiggörande forskning inom järnvägsunderhåll i Sverige. För Sveriges kunskaps- och innovationsbehov inom järnvägen betyder den här satsningen mycket. Resultaten av satsningen kommer att märkas framför allt genom en minskning av driftstörningar, oplanerade stopp och urspårningar, och att vi får punktligare tåg, säger Uday Kumar, professor i drift och underhåll vid LTU och föreståndare för JVTC i ett pressmeddelande.

Satsningen innebär utveckling i form av kunskapsuppbyggnad, utbildning, anställning av fler doktorander samt nya projekt inom drift- och underhåll av järnväg. Luleå tekniska universitet planerar även att starta en civilingenjörsutbildning med fokus på hållbara transporter och mobilitet.

– Vi är väldigt stolta över att JVTC har fått i uppdrag att ansvara för excellensbyggande forskning inom området för drift och underhåll av järnväg i Sverige. Vårt fokus på tillämpad och behovsbaserad forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet i nära samverkan med järnvägsbranschen har gett resultat, kommenterar Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

AI-stött underhåll

Forskningen inom drift- och underhållsteknik i Luleå har fokus på att öka kapaciteten och förbättra driftsäkerheten av våra järnvägssystem. Bland annat genom effektivisering av drift- och underhållsprocesserna genom prediktivt underhåll och datadrivet beslutsstöd med hjälp av Artificiell intelligens (AI), där tågen själva känner av sitt underhållsbehov.

Vi utvecklar en AI-plattform där hela järnvägssystemet kan tala om när det mår dåligt

– Vi utvecklar en avancerad AI-plattform där hela järnvägssystemet kan tala om när det mår dåligt och optimerar tidpunkt för underhåll. Detta sker genom att integrera all kunskap, inte bara tillståndsinformation utan även genom att ta hänsyn till belastning, affärsmodeller och klimat. Fler och fler åker tåg och våra järnvägssystem har en underhållsskuld, vilket gör detta initiativ väldigt viktigt, förklarar Uday Kumar.

Flera projekt inom JVTC ska öka digitaliseringen och underlätta faktabaserade, datadrivna beslut inom järnvägsunderhåll, bland annat ePilotAI Factory och DigiSwitch.