150 nya miljoner för skyndsamma transporter till följd av covid-19

Regeringen föreslår att ytterligare 150 miljoner kronor avsätts för att ge regioner och kommuner fortsatt möjlighet att söka ersättning för merkostnader som uppstår för skyndsamma transporter med anledning av covid-19-pandemin. Möjligheten att ansöka om ersättning förlängs till årets slut.

Förslaget kommer till följd av sjukvårdens fortsatt hårda belastning och att vårdplatsläget är ansträngt i många delar av landet. Regioner kan söka ersättning för merkostnader som uppstår om patienter behöver flyttas mellan sjukhus med luft- eller vägburen transport för att avlasta sjukhus med hög belastning. Även kommuner kan söka ersättning för skyndsamma transporter.

Regioner och kommuner har sedan tidigare möjlighet att söka denna ersättning fram till slutet av april, regeringens förslag innebär en förlängning av stödet till årets slut 2021.