1500 pålar på plats för ny Göteborgsterminal

I veckan slutbesiktigades första etappen av det 16 månader långa bygget av en ny, 220 000 stor terminal i Göteborgs hamn. Terminalbygget är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i Göteborgs hamn.

Det var under hösten 2018 som byggnationen av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamn gick in i skarpt läge. Då inleddes arbetet med att slå ner 1500 pålar genom havsbotten ner i berggrunden, för att stabilisera inför bygget av sprängstensvallar runt Arendalsviken.

Under de 16 månader som gått sedan dess har man också bland annat sprängt ner Aspholmen och vallat in Arendalsviken ovanpå pålningen.

– Vi är väldigt nöjda med jobbet som gjorts i den här etappen och en godkänd besiktning är en bekräftelse på det. Arbetet har fortlöpt bra, mycket tack vare gott samarbete med den närliggande terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal och huvudentreprenören NCC som båda varit positiva och lösningsorienterade, kommenterar Eduardo Epifanio, projektledare på Göteborgs Hamn.

Nästa stora arbete, plansprängning av den intilliggande Södra kullen, är redan inlett. Det möjliggör nya terminalytor, samtidigt som sprängstenen från Södra kullen används som fyllnadsmaterial i invallningen för att skapa ytterligare terminalytor.

Terminalen är en viktig del av hamnens långsiktiga expansionsplaner och ska stärka Göteborg ytterligare som Nordens logistikhuvudstad.

Terminalen beräknas stå färdig 2025, men delar av ytorna kan tas i anspråk redan innan dess.

Fakta: Nya hamnen i Arendal
Terminalyta: 220 000 kvadrameter
Kajlängd: 460 meter
Djupgående vid kaj: Tolv meter
Tidvatten- eller isrestriktioner: Nej
Möjlig järnvägsanslutning: Ja
Investeringsstorlek: Cirka en miljard kronor.