2 500 påverkas när Tallink drar ner

Tallink Grupp har idag meddelat företagets personal att man denna vecka kommer att notifiera den estniska arbetsförmedlingen och sjöfacken om att påbörja ytterligare kollektiva uppsägningsprocesser i koncernens olika dotterbolag i samråd med de fackliga organisationerna i respektive land, detta enligt ett pressmeddelande.

Förutom att påbörja en kollektiv uppsägningsprocess i Estland, har företaget inlett ytterligare en kollektiv uppsägningsprocess i Lettland.

Inom företagets finska dotterbolag är omfattande permitteringar av både landpersonal och besättning redan på plats, och dessa fortsätter på antingen hel- eller deltid.

Nästan alla de 1200 anställda inom Tallink Silja OY påverkas av permitteringarna, både i företagets landorganisation och ombord på de två finskflaggade fartygen Silja Serenade och Baltic Princess.

Företaget följer utvecklingen av dagens situation noga och ett eventuellt behov av att vidta ytterligare åtgärder utvärderas kontinuerligt.

Sammantaget kommer effektiviseringsprocesserna som pågår och nu initieras på alla företagets hemmamarknader att påverka upp till 2500 anställda inom Tallink Grupp, vars jobb kommer att påverkas på ett eller annat sätt beroende på hur förhandlingarna med de olika parterna fortlöper.

– Den senaste tidens försämring av pandemisituationen i vår region, de olika reserestriktionerna på våra hemmamarknader och de olika bud som ges kring reserekommendationer har haft en negativ inverkan på vår biljettförsäljning under de senaste tre veckorna. Detta i kombination med avsaknaden av beslut om fortsatta stödmekanismer i våra hemländer, har nu fört oss till den punkt där vi måste optimera vår verksamhet snabbt och beslutsamt för att säkerställa företagets bärkraftighet, kommenterar Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.