Två miljarder för fler tågtransporter

Regeringen har beslutat att miljökompensationen för godstransporter på järnväg ska utvecklas så att den tydligare riktas mot de godstransporter som har konkurrens från vägtransporter. Syftet är att tydligare styra mot en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.

– Vi satsar två miljarder kronor under fem år på att stärka godstrafiken på järnväg. Nu vässar vi miljökompensationen ytterligare för att få ännu större effekt så att fler godstransporter kan flyttas från väg till järnväg, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

I september 2020 beslutade regeringen att förlänga miljökompensationen för godstransporter på järnväg med 400 miljoner kronor årligen mellan 2021 – 2025. Det nya beslutet innebär att miljökompensationen tydligare riktas mot de godstransporter som har konkurrens från vägtransporter genom att kompensation inte längre får ges för transporter av järnmalm.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 april 2021 och tillämpas på transporter som utförts från och med 1 januari 2021.