200 000 i stipendium till Evaqvent

KI-forskaren Gunnar Johanson tilldelas Åforsk entreprenörsstipendium 2021 med anledning av projektet Evaqvent som han driver tillsammans med Urban Svedberg. Tillsammans har de uppfunnit en “containerdammsugare” som tar hand om kemiska ämnen i containrar.

– Det är fantastiskt roligt och uppmuntrande. Det ger oss kraft att jobba vidare med att sprida vår ventilationsteknik för en bättre arbetsmiljö. ÅForsk-stipendiet ger förhoppningsvis extra uppmärksamhet åt för teknik och vårt företag Evaqvent, säger Gunnar Johanson.

– Den stora svårigheten är att nå ut med vårt budskap och vår produkt. Det handlar om ett arbetsmiljöproblem som tyvärr är okänt för de flesta. Som ett litet, nybildat har vi väldigt begränsade ekonomiska resurser för produktutveckling och marknadsföring. Så pengarna kommer väl till pass.

Gunnar Johansons forskning visar att var åttonde container som kommer till Sverige har halter av kemiska ämnen i luften som överskrider gränsvärdena, varav flera av ämnena är cancerframkallande. De flesta som arbetar med att lasta ur eller inspektera containrar är dessutom omedvetna om riskerna. Gunnar Johanson och Urban Svedberg har därför utvecklat och patentsökt en ny metod att enkelt, snabbt och säkert förventilera innan urlastning eller inspektion, som de kommersialiserat under namnet Evaqvent.

Till gagn för natur och människor”

10 entreprenörer tilldelades Åforsks entreprenörsstipendium på 200 000 kronor. Stiftelsen Åforsk är största aktieägaren i börsnoterade ÅF Pöyry AB (AFRY), och de anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget.

“Årets stipendiater har utmärkt sig i en stenhård konkurrens och presenterar extraordinära innovationer inom områden som energi, säkerhet, arbetsmiljö, smarta material, hållbarhet, miljö, agriculture, AI, medtech och spacetech. En röd tråd för årets stipendiater är att de innovativa affärsidéerna också handlar om hållbarhet och miljö till gagn för natur och människor och att förbättra, utveckla och förnya för att nå kostnadseffektivitet och spara på resurser.” löd Swedish Incubators & Science Parks motivering till valet av stipendiater.

Evaqvents produkt består av ett komplett paket inklusive specialdesignad sugplatta, slangar, fläkt, differentialtrycksmätare mm. De centrala komponenterna (sugplatta och fläkt) tillverkas i Sverige. Marknaden är potentiellt stor, uppskattningsvis 250 miljoner sjöfartscontainrar lastas ur per år globalt.

Stipendiet på 200.000 kr delas ut vid Sveriges Innovationsriksdag.