200 kan få gå från Viking Line

Som en följd av covid-19-pandemin ska Viking Line omorganisera för att effektivisera, kostnadsbespara samt säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och ekonomiska ställning.

På måndagen inledde rederiet Viking Line fackliga förhandlingar för att omorganisera tjänsterna bland koncernens landanställda i Sverige, Finland, Estland och på Åland.
MBL-förhandlingarna berör 110 landanställda i Stockholm och Kapellskär. Samtidigt har motsvarande process inletts för den finländska organisationen, med en kallelse till samarbetsförhandlingar med berörda fackförbund i Finland. Totalt berör omförhandlingarna ca 570 anställda inom koncernen.

De planerade åtgärderna uppskattas kunna leda till överföring till deltid, permittering eller uppsägning av maximalt 200 anställda. Vid eventuella uppsägningar kommer Viking Line att beakta återanställningsskyldigheten i enlighet med lagar och kollektivavtal.

– Den pågående pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Sedan mars 2020 har verksamheten präglats av de reserestriktioner som införts. Av restriktionerna återstår fortsättningsvis den väsentligaste för Viking Lines del: nämligen restriktionerna avseende resandet mellan Sverige och Finland. Den internationella marknaden har likaså påverkats drastiskt. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur långvarig coronaviruspandemin blir och effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde. I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets framtida verksamhetsförutsättningar, kommenterar Jan Hanses, vd för Viking Line.