200 miljoner till överflyttning av gods

Coronapandemin har inneburit lönsamhetsproblem för godsoperatörer på järnväg. För att stimulera och säkra överflyttningen av gods från väg till järnväg satsar regeringen 200 miljoner kronor under 2020 i en miljökompensation till godsoperatörer.

Regeringen föreslår en satsning på 200 miljoner kronor för att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.

Satsningen är en del i arbetet att minska utsläppen inom transportsektorn och göra en grön återstart efter coronapandemin.

Förslaget är en del i en extra ändringsbudget för 2020, ska först behandlas i riksdagen och sedan godkännas av EU-kommissionen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.