2019 tillväxtår för Norrköpings Hamn

För Norrköpings Hamn präglades 2019 av en god tillväxt, byggstart för hamnens utbyggnad och ett intensifierat hållbarhetsarbete.

Under året har trafiken och godsvolymerna utvecklats inom flera av verksamhetens affärsområden. Totalt uppgick tillväxten under 2019 till närmare 10%.

– Vi upplever att vi har ett bra erbjudande och en stark position på marknaden, och är glada över det stora förtroendet från kunderna, säger Henrik Åkerström, vd i Norrköpings Hamn.

Bolaget har utvecklat nya affärer, flera med bäring på en överflyttning av gods från vägtransporter till sjö och järnväg.

– Inom Container & Intermodalt, där vi under flera år haft en stabil utveckling, ser vi glädjande att vår position fortsätter att stärkas med en ökning på nära 6% under 2019. Samtidigt har även andra kunder och varuslag vuxit i omsättning. Det visar på vår breda roll som fullservicehamn, kommenterar Magnus Grimhed, försäljningschef.

Under 2019 har utvecklingsprojektet vid Pampushamnen blivit alltmer konkret. Projektet innebär en förlängning av kajen med 220 meter, och ytterligare uppemot 40 000 kvadratmeter terminalyta. I februari gick startskottet, och senare under året inleddes muddring av den utökade hamnbassängen för att skapa djup och utrymme för de stora fartygen. Hela projektet ska stå klart 2024. Parallellt pågår Trafikverkets och kommunens färdigställande av den nya elektrifierade järnvägsanslutningen till Pampushamnen, som står klar i slutet av 2020.

Under året har bolaget flyttat fram positionerna i hållbarhetsarbetet. Successivt sker en övergång från diesel till fossilfri HVO100 för bolagets maskiner, och alltfler byts mot eldrivna varianter. Under året togs ytterligare en eldriven vikarmskran i drift, den fjärde i ordningen.