22 infrastrukturprojekt kan dela på miljardstöd från EU

Regeringen har beslutat att tillstyrka 22 projekt i Sverige för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa, det skriver man i ett pressmeddelande. Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige. Projekten kommer att sammantaget ansöka om cirka 423 miljoner euro.

I oktober 2019 gjorde EU-kommissionen en utlysning inom transportområdet om 1 400 miljoner euro. Utlysningen avser projekt som syftar till att bygga, utveckla, modernisera och slutföra transeuropeiska nätverket för transporter, det så kallade TEN-T nätverket. I projekten ska EU:s långsiktiga åtaganden för minskade koldioxidutsläpp beaktas och projekten ska därmed bidra till en hållbar och inkluderande tillväxt med förbättrad territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.

Följande 22 ansökningar har regeringen tillstyrkt:

 1. Removal of a major bottleneck between Lund and Flackarp on the Swedish Southern Main Line
 2. Removal of a major bottleneck between Ängelholm – Maria on the Swedish West Coast Line
 3. Varberg tunnel on the Swedish West Coast Line
 4. The West Link – Centralstation railway tunnel
 5. Sweden´s core network for freight, Dunsjö-Jakobshyttan & Jakobshyttan-Degerön
 6. East link
 7. ERTMS Onboard
 8. Electrification of Laurila-Tornio-Haparanda railway
 9. Digital Platform for Rail Freight
 10. NEXT-ITS Digital Corridor (NEXT-ITS DC)
 11. GREen Alternatives for Transport Emission Reductions from Hydrogen (GREATER4H)
 12. CONNECT-E (general): Connecting National Networks and Enabling Cross-border Traffic – Electric in SE, DK, DE and IT
 13. Umeå Port of the Future – for sustainable transports and modal shift in the Scan-Med Core Network Corridor
 14. Baltic comprehensive ports for climate and environment – improvements in Port of Ystad and Port of Rauma
 15. Clean and Efficient Multimodal Hub in the port of Trelleborg
 16. Skandia Gateway – Work – Port of Gothenburg AB
 17. Optimization and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the Continent
 18. SEMAS (Smart European Maritime Space)
 19. GASA – Green Approaches to Stockholm Arlanda Airport
 20. Sweden U-space (SUS)
 21. HERON
 22. PAGORA –Predictable And Green Operations at Regional Airports