238 miljoner i stöd till Northvolts batteriutveckling

Energimyndigheten får i uppdrag att lämna stöd med 238 mkr till Northvolt AB. Stödet ska användas till utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås.

Den 26 januari beslutade EU-kommissionen att godkänna Sveriges ansökan om deltagande i projektet EuBatIn (European Battery Innovation) och stöd till Northvolt. Nu har regeringen gett i uppdrag åt Energimyndigheten att lämna stöd med 238 mkr till Northvolt för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås.

Northvolt avser att inom projektet EuBatIn skapa en industrialiseringsplattform i Västerås för att öka tillgängligheten och kapaciteten för battericellsutveckling, både för fordonsapplikationer och energilagring. De skalar också upp verksamheten inom Northvolt Labs i Västerås, kopplat till ett elektrifieringscampus för batteriforskning.

European Battery Innovation

Stödet är kopplat till Sveriges och batteriföretagets medverkan i det europeiska projektet EuBatIn (European Battery Innovation) som är ett så kallat viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI).

Projektet utarbetades och anmäldes gemensamt av Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. De tolv medlemsländerna kommer att bidra med upp till cirka 29 miljarder kronor i finansiering under de kommande åren. Projektet kommer att omfatta 42 direkta deltagare, däribland små och medelstora företag och nystartade företag med verksamhet i ett eller flera EU-länder.

Det övergripande projektet förväntas vara slutfört senast 2028 (med olika tidsplaner för varje delprojekt) och täcker hela värdekedjan för batterier.