30 procent minskat matsvinn för Martin&Servera

Martin&Servera har satt som mål att minska matsvinnet med 50 procent till 2025. Nu har man nått en bit på väg.

– På två år har vi sänkt det totala svinnet, räknat i kronor, med över 30 % i logistikverksamheten. Vi är glada och stolta över att göra ett riktigt bra år igen. Framgången är att vi varje dag följer upp och har en dialog om hur varje lager står mot de centrala målen, berättar Robinson Paz, driftschef på Martin & Servera Logistik, i ett pressmeddelande.

Digitala lösningar som förenklar för kunderna, daglig uppföljning i lagerverksamheten och donationer till välgörenhetsorganisationer ligger bakom ett framgångsrikt resultat.

– Utfallet på svinnet går åt rätt håll. I arbetet med att, tillsammans med kunderna, rädda mat har smarta digitala verktyg har varit grunden. I våras startade vi ett samarbete med Karma-appen och lanserade även utförsäljning direkt i vår egen e-handel. Där har våra kunder sammanlagt räddat 165 ton varor, berättar Ellinor Löfström, ekonomichef på Martin & Servera Restauranghandel.

Att minska svinnet är fortsatt prioriterat hos Martin & Servera. Ett av de viktiga långsiktiga hållbarhetsmålen i företaget är att halvera svinnet till 2025 (i kg, basår 2018). 

Trots tydliga processer uppstår svinn ändå i verksamheten. Därför donerar Martin & Servera varor som annars hade slängts. Under 2019 skänktes 47 ton mat och dryck till olika välgörenhetsorganisationer.