Rekord för Black Week – men kanske inte för Black Friday

Texten har uppdaterats: Explosionsartad ökning för onlinehandeln under Black Week konstateras när Klarna, som ser en 40-procentig ökning mot 2019, men inte enligt Nets – som visserligen ser en ökning, men bara på nio procent. Något som ökade väldigt starkt verkar dock vara hemleveranserna – Budbee rapporterar en 200-procentig ökning av levererade paket.

Nets och Klarnas statistik över försäljningen på Black Friday och Black Week skiljer sig åt: medan Klarnas siffror visar på att försäljningen på fredan ökade med 16 procent jämfört med 2019, och med 41 procent för hela veckan, visar Nets data på en minskning med 9 procent för fredagens online-handel, och bara en ökning med 9 procent för veckan som helhet.

“En klar överrasknng”, kommenterar e-handelsexperten Patrik Müller på Nets.

– Handeln på nätet under Black Friday har ökat starkt de senaste åren i Sverige med rekord efter rekord. Men trenden har varit stagnerande de senaste två åren och nu är det alltså ett tydligt trendbrott med en klar minskning, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på Nets.

Nets undersöker svenskarnas shoppande på Black Friday på olika sätt. Dels genom den egna datan baserat på transaktioner hos svenska webbutiker där man ser den faktiska ökningen eller minskningen, och dels genom undersökningar bland konsumenter och handlare.

Natthandeln under Black Friday var mycket svag jämfört med tidigare år och ligger bakom att det faktiskt inte blir ett nytt rekord för själva fredagen, enligt Nets.

–  Det här året har bara ett fåtal webbutiker valt att släppa sina erbjudanden på natten när Black Friday formellt sett startar. Dessutom har kunderna blivit väl bearbetade av butikerna redan sen veckan innan Black Week. Handlarhögtiden blir alltså bara mer utdragen för varje år och själva fredagen kommer minska i betydelse kommenterar Patrik Müller, ehandelsexpert på Nets.

Klarna ser mycket större ökning

Klarna ser dock en ökning även på Black Friday, och en mycket större ökning sett till hela veckan.

 – Vi har sett en stor ökning i e-handeln under hela veckan och årets Black Friday blev den största e-handelsdagen någonsin. Men även om fredagen fortfarande är den överlägset största dagen så har det skett ett skifte hos konsumenterna. Tidigare var shoppingen ännu mer fokuserad på fredagen medan vi nu ser att konsumenterna i större utsträckning sprider ut sitt shoppande under hela veckan och inte inväntar fredagen specifikt i lika stor utsträckning. Jämfört med en vanlig dag så ökar elektronik, barnprodukter och underhållning mest, kommenterar Viveka Söderbäck, konsumentexpert på Klarna.

Budbee ökade hantering med 200 procent

Hemleveransaktören levererade dock 200 procent fler paket än under förra årets Black Week – vilket kanske kan förklaras med att många konsumenter väljer hemleverans i smittspridningens spår.

– Paketvolymerna för Black Week har i år totalt sett varit större än våra prognoser, framför allt kom volymökningen något tidigare än förväntat. Vi har trots detta lyckats leverera nästintill alla paket med normala ledtider, kommenterar Simon Strindberg , CMO på Budbee.

Förberedelsen inför Black Week började redan i våras för att anpassa kapaciteten. Inför veckan har Budbee tagit in 100-tals nya medarbetare, byggt fler terminaler och inlett nya åkerisamarbeten. Bolaget har mer än tiodubblat sin sorteringskapacitet tack vare fem nya sorteringsmaskiner.
– Våra förberedelser har visat sig ge tydliga resultat eftersom vi håller våra ledtider. Nu, veckan efter Black Week, bör konsumenter dock förvänta sig att vissa paket kan få 1–2 dagar längre ledtid än normalt, fortsätter Simon Strindberg .