400 miljoner till utrullning av eldrivna tunga lastbilar

Staten och industrin går tillsammans in med drygt 400 miljoner kronor för att stötta de två projekten Reel och E-Charge, som ska skynda på elektrifieringen av tunga lastbilar. Satsningen sker via programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

– Satsningen accelererar omställningen till hållbara vägtransporter och minskar utsläppen omedelbart. Ett glädjande kvitto som visar på vikten av samverkan och fordonsindustrins roll för samhällsnyttiga lösningar, säger Malin Persson, styrelseordförande FFI, i ett pressmeddelande.

FFI är ett samverkansprogram mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning, innovation och utveckling med fokus på klimat, miljö och säkerhet. Finansieringen uppgår till cirka en miljard kronor per år. Medverkande myndigheter är Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova och från industrin deltar AB Volvo, FKG, Scania CV AB och Volvo Car Group.

Uppskalning av regionala elektrifierade transportflöden

Eldriven Volvo FH testas i samarbete med DHL. Foto Volvo Lastvagnar

I projektet Reel, som nu skalas upp, kommer 40 batterielektriska lastbilar att nyttjas inom en rad regionala godstransporttjänster. Fordonen kommer att rulla över hela Sverige, men med koncentration inom Mälardalen, Skåne och Västra Götaland.

Tidigare i projektet har bl a Volvo och DHl inlett ett samarbete om ett första pilottest av en batterielektrisk Volvo FH med totalvikt på upp till 60 ton, som testats mellan Göteborg och Jönköping, en sträcka på ca 150 km.

Både prototyper och serietillverkade lastbilar med en totalvikt på 16-74 ton kommer att ingå. Därtill kommer projektet att inkludera laddinfrastruktur med digitalt kopplat systemstöd vid depåer, logistikterminaler och andra viktiga logistikpunkter.

Darja isaksson. Foto Vinnova.

Medverkande parter i Reel när projektet nu skalas upp är initialt Einride, Scania, Volvokoncernen med fler parter från näringsliv, regioner, städer och akademi som inom kort kommer att offentliggöras. Programmet FFI finansierar med 85 miljoner kronor och projektparterna bidrar med 104 miljoner kronor. Projektet leds av den nationella samverkansplattformen för transporteffektivitet, Closer vid Lindholmen Science Park.

De statliga myndigheterna Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova är medfinansiärer.

– Omställning till en fossilfri värld kräver innovation i hela samhället. Det här är ett tydligt exempel på innovation i bred bemärkelse, där företag, myndigheter och andra tillsammans adresserar att även affärsmodeller, beteenden och regelverk behöver utvecklas mot hållbarhet, kommenterar Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson.

Systemlösningar för långväga transporter med batterielektriska fordon

Projektet E-Charge utvecklar batterielektriska prototyplastbilar som klarar de riktigt långväga transporterna, det vill säga dagliga körsträckor längre än 50 mil. Fordonen testas sedan i ett par stora logistikflöden mellan våra största städer, och laddas med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider.

I projektet samarbetar Scania och Volvokoncernen med ABB, Circle K och OKQ8. Projektet involverar också ICA Sverige AB, DB Schenker, Tommy Nordbergh Åkeri samt Vattenfall och andra energibolag och elnätsägare. Swedish Electromobility Centre (SEC) är extern forskarpart och Lindholmen Science Park koordinerar projektet. Programmet FFI finansierar med 102 miljoner kronor och projektparterna bidrar med 113 miljoner kronor. De statliga myndigheterna Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova mär medifinansiärer.

Projektet kombinerar utvecklingsarbete inom flera tematiska områden med forskning på en integrerad systemnivå för att bygga kunskap och förståelse för hur elektrifiering av långväga transporter kan påverka större system som logistik och elsystem.

– I projektet kommer de allra största lastbilarna att köras på el, vilket för bara några år sedan i princip ansågs helt omöjligt. Det här visar hur snabbt utvecklingen går mot fossilfrihet inom transportområdet, kommenterar Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Båda projekten sätter igång omedelbart och löper till och med 2024.