50 000 ton grönt sjöfartsbränsle ett steg närmare

Liquid Wind är en svensk energi- startup, som ska tillverka förnybart sjöfartbränsle: grön metanol, m h a infångad koldioxid och grön vätgas. Nu är den första storskaliga fabriken – som hamnar i Örnsköldsvik – ett steg närmare.

Framtida anläggning i Ö-vik. Foto Liquid Wind.

Flagshipone AB som ägs av Liquid Wind och energibolaget Ørsted tillsammans, har fått byggdom för Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle. Byggdomen gavs av Mark- och Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt nio månader efter att miljötillståndsansökan lämnades in.

– Det här är ett viktigt delmål för FlagshipONE och för vår ambition att leverera grönt elektrobränsle till sjöfartsbranschen inom en snar framtid, kommenterar Claes Fredriksson, Liquid Winds vd och grundare.

Flagshipone kommer att anslutas till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik i nordöstra Sverige. Anläggningen kommer att återvinna koldioxid och kombinera det med grönt väte, framställt med förnybar el och vatten, för att producera det gröna elektrobränslet elektro-metanol. När anläggningen är igång kommer den att producera 50 000 ton elektrobränsle.

Liquid Wind och Ørsted har ingått ett avtal som innebär att Ørsted förvärvat en 45-procentig ägarandel i Flagshipone. Ørsted är världens ledande utvecklare inom förnybar energi och utvecklar en global portfölj av projekt inom förnybar vätgas och gröna bränslen.

Korstaverket i Sundsvall. Foto Sundsvalls Energi.

– Vi är mycket glada över denna milstolpe för projektet som snart kan leverera grönt bränsle i stor skala och främja utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten såväl som andra sektorer, kommenterar Anders Nordstrøm, operativ chef för Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamhet.

Följande strategiska partners kommer att bidra till design och konstruktion av Flagshipone: Carbon Clean, Siemens Energy, Topsoe och delägaren Ørsted.

Fabrik 2 på gång

Liquid Wind har även i dagarna presenterat planerna för var anläggning nummer två hamnar: i Sundsvall, där en avsiktsförklaring om att bygga en anläggning som kommer kunna producera dubbelt så mycket elektrometanol är den i Ö-vik undertecknats. den kommer omhänderta all koldioxid som avges från Korstaverket, 240 000 ton per år, och omvandla denna till grön metanol i en process med tillsammans med lokalt tillverkad grön vätgas.

Av Klara Eriksson