Ny rapport: Företagen ser om sina försörjningskedjor

Tre av fyra företag ändrar sina försörjningskedjor för att hantera covid-19-pandemin och klara nya utmaningar, det visar en ny rapport från IT-företaget Bjujay Solutions.

Samtidigt som covid-19-pandemin trasar sönder försörjningskedjor har den varit en katalysator för omställning och innovation.

En färsk rapport från Bjujay Solutions visar hur företag och försörjningskedjor anpassar hur de arbetar för att stärka sin långsiktiga uthållighet i en tid med omvälvande förändringar. Studien har genomförts av Adelante SCM och Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) , som ställt frågor till 233 beslutsfattare inom SCM världen över.

Rapporten visar att pandemin är en påtaglig katalysator för omställning – 75 procent av svarspersonerna säger att deras företag gör om sina försörjningskedjor på grund av lärdomar från pandemin.

Åtgärder

En dryg tredjedel (34 procent) bedömer att deras företag ska göra många eller betydande förändringar för att bygga mer uthålliga försörjningskedjor. De viktigaste åtgärderna anser de vara att utveckla IT-kapaciteten (61 procent) och interna policys (58 procent). Brister blev uppenbara när många medarbetare började jobba hemifrån.

Viktigast att jobba med är relationen till nyckelleverantörer – drygt hälften (53 procent) av svarspersonerna menade att bättre och mer transparenta relationer till nyckelleverantörer är en förutsättning för en starkare försörjningskedja.

Näst viktigaste åtgärden var internutbildning (49 procent) och att utveckla leverantörsbasen (43 procent), och en tydlig insikt om tillgång och efterfrågan är vad som är avgörande för att proaktivt kunna anpassa sig till kommande förändringar på marknaden.

– Omvälvande förändringar har alltid varit en del i drivet av försörjningskedjan men kraften och omfattningen av de omställningar som företag måste klara i år saknar motstycke, kommenterar Patrick Maley, marknadschef på Blujay Solutions.

– I princip varje företag i hela världen berörs. Några tvingas lägga ner verksamheten medan andra möter hastigt ökad efterfrågan. Pandemin visar hur viktig försörjningskedjans uthållighet är för företagens överlevnad.

Några insikter från rapporten:

  • Under pandemin har det blivit svårt att erbjuda en förbättrad kundupplevelse till följd av tömda lager och försenade leveranser. Samtidigt anser 62 procent av företagen att kundupplevelsen de kommande fem åren fortsätter vara den viktigaste faktorn som skiljer varumärken åt. 
  • Med tanke på pandemins ekonomiska följder är det knappast förvånande att kostnadssänkningar betraktas som den främsta faktorn för att utveckla försörjningskedjan. Det menar 31 procent av svarspersonerna.
  • 17 procent ansåg att det främsta hindret för innovation är system där olika delar och processer är separerade från varandra (silos) och 14 procent att främsta hindret är föråldrade system.