5G-projekt för transporter i norr får 3 miljoner euro från EU

Fem svenska 5G-projekt har fått totalt 14 miljoner euro i finansiering. 3 miljoner euro har beviljats Telias projekt att bygga lokala dedikerade nät i norra Sverige, bland annat med fokus på transport, logistik och ökad hamnsäkerhet. De lokala näten kommer anslutas till innovationsprogrammet Northstar.

Fem olika svenska 5G-projekt har beviljats drygt 14 miljoner euro i finansiering från EU. Projekten är inriktade på att vidareutveckla existerande infrastruktur och bygga ut nya sträckor för att stärka Sveriges uppkoppling mot omvärlden.

Telia är inblandat i två av projekten. Tillsammans med Rise och andra partners har man tilldelats 3 miljoner euro för att etablera nät och leda digitaliseringsprojekt på fyra strategiska platser i norra Sverige: Ultuna jordbrukstestbädd, Luleå hamn, Boden Industrial Park och Skellefteå Smart City. Fokus ligger på effektivare transport och logistik, att göra hamnar säkrare, hantera trafik i städer och mer hållbart jordbruk. Exempel på nya tekniska lösningar som kommer användas i projekten är uppkopplade och självkörande fordon, drönare och jordbruksrobotar.

Det andra projektet är ett innovationssamarbete med Region Stockholm gällande 5G i vården. 6,4 miljoner euro har tilldelats ett nytt projekt för att etablera nät och utforska hur avancerade 5G-tjänster kan bidra till ökad patientsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet. I projektet ingår bl a videokommunikation mellan ambulans och akutmottagning, drönare med hjärtstartare.

Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef för Telias företagsaffär, kommenterar:

– De nya EU-medlen banar väg för avgörande satsningar på 5G inom flera viktiga samhällssektorer där vi samlar näringsliv, offentlig sektor och akademi i starka ekosystem och partnerskap. Näten vi rullar ut har den senaste 5G-tekniken och kommer dessutom att användas inom ramen för vårt innovationsprogram Northstar med Ericsson – som besitter tekniska förmågor som är avgörande för att införa digitala lösningar på bred front inom dessa områden. Det kan skapa konkreta fördelar och kundvärde för både samhälle, verksamhet och individ, som effektivare transporter, grönare jordbruk och bättre vård.

Projekten kommer att pågå i tre år. För att testa de nya innovationerna som drivs fram via projekten kommer samtliga lokala nät som byggs anslutas till det specialutvecklade 5G-nät som drivs via innovationsprogrammet Northstar från Telia och Ericsson. Northstar utvecklar även 5G-korridorer för självkörande fordon i Stockholm och Göteborgsregionen.

Ny infrastruktur

Ytterligare tre projekt har tilldelats medel av EU. Baltic Ring av bl a Arelion syftar till att hitta en ny väg för datatrafiken från Sverige och Finland till Europa via Baltikum.

Nordic Wavelength Capacity System av Global Connect avser att öka kapaciteten och robustheten i den digitala infrastrukturen längs Norrlandskusten och de delar som kopplar samman norra Sverige med Norge.

North Pole Fiber av Vetenskapsrådet, Polarforskningssekretariatet och Nordunet utgör den första delen av Polar Connect där man vill knyta samman den nordiska regionen med Japan och Sydkorea genom en fiberoptisk kabel under Arktiska Oceanen.