640 miljoner i EU-medel till svenska infrastrukturprojekt

I dagarna har det blivit klart att åtta svenska projekt får medel från EU:s CEF-fond, Fonden för ett sammanlänkat Europa – däribland Västlänken i Göteborg och ett landels-projekt i regi av Stockholms hamnar.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) syftar till att färdigställa och åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de transeuropeiska transport-, energi- och telekomnäten. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Nu får bland annat 8 projekt där svenska partners totalt cirka 99 miljoner euro, varav svenska aktörer uppskattningsvis får 64 miljoner euro.

Projekt där svenska aktörer ingår:

  • Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports, Stockholms hamn
  • Removal of a major bottleneck between Flackarp and Arlöv on the Swedish Southern Main Line, Trafikverket
  • The Western Link – railway tunnel in Gothenburg, Trafikverket
  • New East-Cost Line, a railway study for a 40 km long section of double track between Gävle–Kringlan, Trafikverket
  • ERTMS On-board prototyping in Sweden 2020-2023, Svenska tågoperatörer.
  • SESAR Deployment Programme Deployment 2019 IOP foundation 2019_002_AF5, Luftfartsverket
  • Sea Li-ion, Stena Rederi
  • Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär–Naantali – (MoS Finnlink) Kapellskärs hamn

Regeringen har tidigare i beslut den 20 februari 2020 tillstyrkt de projektansökningar som nu beviljats medfinansiering.