7,6 procent minskad elförbrukning i oktober

Förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare visar på en tydlig minskning i oktober jämfört med ett år tidigare. Med hänsyn till det milda vädret nu i höst stannade minskningen på 6,3 procent. Störst är minskningen i elområdena 4, södra Sverige. Där är den temperaturkorrigerade minskningen 11,5 procent.

Staplarna visar genomsnittlig elförbrukning i MW under ett dygn i respektive elområde. Blå staplar visar elförbrukningen under oktober 2021. Röda staplar visar temperatur- och kalenderkorrigerad elförbrukning under oktober 2022.
Staplarna visar genomsnittlig elförbrukning i MW under ett dygn i respektive elområde. Blå staplar visar elförbrukningen under oktober 2021. Röda staplar visar temperatur- och kalenderkorrigerad elförbrukning under oktober 2022. Källa Svenska kraftnät.

– Vi har nu ytterligare en månad med minskad elförbrukning jämfört med samma månad för ett år sedan. Därtill har minskningen accelererat från septembers minskning som var drygt 4 procent till nu i oktober med 7,6 procent, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader är minskningen 5,0 procent i september respektive 6,3 i oktober. Utifrån ett kraftbalansperspektiv, att Sverige under de kallaste dagarna i vinter riskerar effektbrist, är trenden mycket positiv och håller det i sig även den kallaste dagens förbrukningstopp minskar risken betydligt.

Förskjuta elförbrukningen

– Om vi kan minska eller förskjuta vår elförbrukning från morgon- och kvällstopparna leder det både till lägre elpris och minskad risk för effektbrist och därmed bortkoppling av el.

Trots att elproduktionen i landet är hög under året har risken för effektbrist kommande vinter ökat i södra Sverige. Det beror på att omvärldsfaktorer har utvecklats på ett sådant sätt att Sverige i vinter inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar.

– Därför är det särskilt positivt att elförbrukningen har minskat mest i södra halvan av Sverige, elområde 3 och 4.

Under den största delen av året är Sverige helt självförsörjande på el. Men under kommande vinter visar beräkningar som Svenska kraftnät gjort, ett importberoende på 149 timmar, vilket bland annat beror på det förlängda stoppet av kärnreaktorn Ringhals 4.

– Nu har vi två månader i rad med kraftig minskad elförbrukning. Vi kan kanske börja tala om en trend, och om den håller i sig under vinterns alla månader ger beräkningsmodellen ett helt annat resultat. Då minskar Sveriges importberoende igen till cirka 30 timmar, vilket är i samma nivåer som innan Ringhals 4 förlängde sin revision till och med januari 2023, kommenterar Erik Ek.