85 procent e-handlade i november

Fler svenskar e-handlade under november 2020 än under någon tidigare månad. Totalt växte e-handeln med 25 procent jämfört med november ifjol, det visar E-barometern för november.

–  November är dock inte en vanlig månad på grund av Black Friday. Även förra året såg vi i november en högre e-handelsandel jämfört med resten av året. Att 85 procent av svenskarna har e-handlat är dock en nivå vi inte har registrerat förut och det hade sannolikt tagit två till tre normala år för att komma dit e-handeln är nu, kommenterar Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord.

E-barometern november är den åttonde månadsrapporten under 2020 och bygger på konsumentundersökningar gjorda av Kantar Sifo, på uppdrag av Postnord. Totalt har enkätsvar samlats in från 2 411 personer i åldrarna 18–79 år, under november och första veckan i december. 

Några siffror från E-barometern november:

  • E-handeln växte med 25 procent i november, jämfört med samma månad 2019, sett till konsumenternas egna uppskattningar.
     
  • Andelen av befolkningen som e-handlade under november var 85 procent, den högsta andelen som hittills uppmätts.
     
  • Andelen av befolkningen som oroade sig för coronaviruset steg kraftigt under november, till 75 procent, jämfört med 66 procent i oktober.