876 miljarder till transportinfrastruktur

Regeringen lade på fredagen fram sin infrastrukturproposition för de närmaste 12 åren. Sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Bland annat ska Norrbotniabanan prioriteras.

Propositionen kombinerar satsningar på underhåll av vägar och järnvägar med nya investeringar, och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. De ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2022–2033 föreslås ligga på 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018–2029. Tillkommande medel som banavgifter och trängselavgifter beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en ram på 876 miljarder kronor.

Prioriterar Norrbotniabanan

Regeringen föreslår medel till drift och underhåll av järnvägen på 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor. Under Regeringens pressträff om budgetproposition framgick det bland annat att man kommer att prioritera att färdigställa Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå.

Medel till underhåll av vägar föreslås bli 197 miljarder kronor – en ökning med 33 miljarder kronor. I infrastrukturpropositionen föreslår regeringen även att medel till utveckling av transportinfrastruktur blir 437 miljarder kronor – en ökning med 103,5 miljarder kronor.

Förslaget innebär att den gällande nationella planen kan fullföljas och att satsningar kan göras på såväl nya stambanor som “andra angelägna åtgärder”.

Efter att infrastrukturpropositionen beslutats av riksdagen fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Beslut om ny nationell plan planeras till 2022.