Ökade järnvägsflöden i Umeå 2022

Nya siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods som transporterades till och från regionens kombiterminaler ökade rejält 2022: med 28 procent. Bakom ökningen ligger satsningar på intermodal trafik, Wasalines nya färja och de stora industrisatsningarna i Norrland.

Inab har fått de första siffrorna om godsflödena genom Umeå. Under fjolåret ökande hanteringen TEU via Umeås järnvägsanläggningar med 28,5 procent. Även hanteringen av trävaror i hamnen ökade med 23,7 procent jämfört med 2021, och godset via Wasalines färja mellan Umeå och Vasa ökade med 11,5 procent räknat i ton.

– De senaste åren, även under pandemin, har vi sett en stabil ökning i antalet hanterade lastenheter (TEU) via Umeå hamn och Umeå kombiterminal. Det är bland annat ökad export av trävaror, Wasalines nya färja och den pågående nyindustrialiseringen i Norrland som ligger bakom ökningen, kommenterar INABs marknadsstrateg Daniel Rönnberg.

Wasalines ökning hänger ihop med introduktionen av den nya ropax-färjan Aurora Botnia, med ökad kapacitet och som också halverade utsläppen på sträckan Umeå-Vasa.

Nya järnvägspendlar

– Under 2022 öppnade vi den nya intermodala järnvägsterminalen i hamnen med en direktlinje till Göteborgs hamn. Intresset har varit stort och för 2023 ser vi både fler aktörer och avgångar via hamnens järnvägsterminal. Dessutom slog Wasaline nytt rekord i antalet fraktenheter under 2022. Glädjande är också en tydlig ökning inom segmentet trävaror som är en viktig del av den totala exporten från Umeå hamn, kommenterar Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports som driver hamnen i Umeå.

Hjärtat i Umeås järnvägsinfrastruktur är kombiterminalen på Västerslätt, som drivs av Sandahls Logistik, med fokus på intermodala transporter till och från terminaler i södra Sverige. I februari 2022 startade Sandahlsbolagen en ny tågpendel mellan Umeå och Västerås, bl a för Polarbröds varuflöden. Terminalen har sett stigande godsvolymer ända sedan den invigdes 2010.

– Det är roligt att höra att efterfrågan på hållbara logistiklösningar ökar. Vi ser också att kapacitetsförfrågningar från aktörer i transportbranschen har ökat kraftigt inför 2023. Vi har till exempel dubblerat antalet järnvägsoperatörer som trafikerar Umeå med godståg, kommenterar Daniel Rönnberg, marknadsstrateg för det kommunala näringslivsbolaget INAB.

Norrbotniabanan på g

Den nya järnvägsterminalen i Dåva håller på att färdigställas för att kunna tas i bruk när Norrbotniabanans dragning till området är klar 2025. När den står färdig kommer Umeå ha tre intermodala järnvägsterminaler som kan serva det regionala näringslivet. Kopplingen till Dåva företagspark och Norrbotniabanan ger också fördelar i den fortsatta utvecklingen av området med markplanering på 600 hektar, och ambitionen att utveckla området till ett internationellt centrum för grön innovation och återbruk.

– Umeå ligger geografiskt mycket bra till då vi befinner oss i en korsning mellan två Europavägar, har goda förbindelser med närhet till Finland och Norge, har norra Sveriges enda isfria hamn samt att vi har tillgång till alla transportslag. Umeå fungerar som en tillväxtmotor för Norrland och växer med ca 1600 invånare årligen vilket sammantaget gör oss till ett naturligt logistiknav för hela regionen, säger Daniel Rönnberg.