Stockholms åkerier hårt drabbade av pandemins restriktioner

Enligt en undersökning som Sveriges Åkeriföretag genomfört drabbas företagen i Stockholmsområdet värst av pandemins konsekvenser. Nästan 48 procent av åkerierna har mindre att göra än normalt och risken för uppsägningar ökar.

Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag har följt effekterna av pandemin och dess restriktioner på medlemsföretagen genom enkäter. De visar att många har drabbats, särskilt vissa segment inom åkerinäringen som transporter knutna till restaurang, event och upplevelseindustrin.

En tydlig trend har dock uppstått som visar att läget i just Stockholmsregionen är på väg att förvärras, snabbt. Något de menar kan få allvarliga konsekvenser för hela samhället.

– Våra medlemsföretag är ett tåligt släkte som tagit sitt ansvar som samhällsviktig funktion under hela pandemin på samma sätt som vården, men nu ser vi en del varningssignaler på att kraften börjar ta slut, speciellt i Stockholm, kommenterar Ulric Långberg, samhällspolitisk chef Sveriges Åkeriföretag.

12 procent av medlemsföretagen i Stockholm kommer behöva säga upp personal på grund av pandemin, enligt enkäten. Snittet på samma fråga i övriga landet ligger på fem procent. Dessutom visar enkäten att andelen företag som har personal som är sjukskrivna eller sitter i karantän har ökat med tre procentenheter jämfört med februari. Från 15 till 18 procent.

Arbetsbelastningen i branschen ser dock i princip oförändrad ut. Nästan 74 procent av landets åkeriföretag uppger att läget är oförändrat jämfört med tidigare undersökningar. I februari låg samma siffra på 70 procent och i december på 66 procent. Organisationen menar att det är en stabilisering över tid.

Även om signalerna från Stockholm är oroande så visar enkäten att det ser bättre ut på andra håll. Vissa åkerier uppger till och med att de är på väg tillbaka mot ett normalläge.

– Det är stora skillnader mellan regionerna, det finns oroande signaler i Stockholm, men väldigt positivt är bland annat att 13 procent av de skånska åkeriföretagen uppger att de har mer att göra än normalt, avslutar Ulric Långberg