ABB levererar eldriven kraftlösning till 10 Lissabonfärjor

ABB tar hem ett kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att tillhandahålla en helt eldriven kraftlösning för 40-meters snabba urbana passagerarfartyg till floden Tejo i Lissabon.

Kontraktet gäller tio nya färjor som ska drivas av färjerederiet Transtejo, S.A. på floden Tejo i Lissabon. ABB ska leverera en helt integrerad elkraftslösning samt ett integrerat och automatiserat marint framdrivningssystem. Till seriens första färja ska de också leverera ett batteripaket med kapacitet på 1 860 kWh.

De 40 meter långa färjorna har var och en kapacitet att transportera upp till 540 passagerare på de tre viktiga rutter som binder ihop Lissabon med Cacilhas, Seixal och Montijo på den södra banken av floden Tejo. De kommer ha en drifthastighet på 16 knop och en maxhastighet på 17 knop. Färjorna ska tas i drift mellan 2022 och 2024 för att ersätta ruttens befintliga flotta som är dieseldriven. Lissabons stadsplanerare vill genom förnyelseprojektet av flottan påskynda införandet av utsläppsfria kollektivtrafiklösningar.

– En minskning av växthusgaserna hör till det som är viktigast att prioritera vid stadsplanering. Idag måste den teknik som väljs för snabba färjor, som trafikerar så nära stadens centrum, vara ren och grön liksom beprövad vad gäller säkerhet och tillförlitlighet. ABB har valts ut både på grund av sin energieffektivitet och företagets omfattande erfarenhet av att leverera både helt eldrivna och hybridlösningar till färjemarknaden, kommenterar Antonio Pacheco, chef för GRP Division på Astilleros Gondán.

ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna. Foto Astilleros Gondán.

Utbytet av ruttens nuvarande färjor mot de nya eldrivna är ett steg i Portugals målsättning att att bli koldioxidneutralt till 2050. Genom att stärka kollektivtrafikens roll och ersätta nuvarande trafik mot en i huvudsak eldriven flotta vill transportsektorn minska sina årliga utsläpp med 98 procent jämfört med 2005. ABB uppskattar att bytet från diesel till de tio nya färjorna kan leda till cirka 6 500 ton lägre koldioxidutsläpp per år.

– Rederierna som trafikerar inre farvatten hör till pionjärerna vad gäller framdrivning med nollutsläpp och vi är verkligen tacksamma över att med ABBs teknik få stötta hållbarhetsmålen för en av Europas huvudstäder. Detta projekt är ytterligare en viktig milstolpe för framdrivning med nollutsläpp och visar att det finns beprövad teknik idag som kan tjäna framtida behov av hållbara och snabba transporter med passagerarfärjor, kommenterar Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports.