ABB storsatsar på svenskt robotcenter

ABB tillkännager idag en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics Campus i Västerås. Satsningen innebär en betydande uppgradering av verksamheten i Västerås och följer investeringar i Kina och USA.

– Vår nya, hållbara anläggning i Sverige kommer att ligga där allt en gång började för ABB Robotics globala innovation, som startade med ABB:s utveckling av världens första kommersiella helelektriska robot för nästan 50 år sedan, säger Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics i ett pressmeddelande.

– I vårt nya FoU-center fokuserar vi på utvecklingen av ny digital teknologi möjliggjord av AI, vilket gör robotar alltmer tillgängliga samtidigt som tröskeln för användning i alla branscher sänks.

En byggnad ersätter nio. Illustration ABB.

Nytt 65 000 kvm stort robotikcenter

Det 65 000 kvadratmeter stora campuset blir en modern arbetsplats för ABB Robotics 1 300 anställda i området och omfattar en ny fabrik, kontor, ett FoU-center, ett kundupplevelsecenter och ett utbildningscenter för kunder och besökare. Den nya fabriken kommer också att använda sig av autonoma mobila robotar (AMR) som en viktig komponent för att transportera material och produkter mellan lagret, monteringsstationer och monteringsavdelningar. Byggnationen är planerad att starta 2024 och kommer att ersätta de nio separata byggnader som har vuxit organiskt sedan 1974 vilka för närvarande utgör robotikverksamheten i Västerås, vilket ytterligare stärker de tvärfunktionella synergierna.

Fortsatt utveckling av Finnslätten

Genom att bygga campuset på Finnslätten i Västerås fortsätter ABB konsolideringen av området som ett automationskluster med närhet till kunder, leverantörer, akademi och partners. Campuset kommer att ge en unik möjlighet att utveckla områdets ekosystem och samtidigt bibehålla snabba ledtider, kortare transporter och ett minskat koldioxidavtryck. Det gör det också möjligt för ABB att dra nytta av de kompetenser och förmågor som ABB Robotics i Sverige har byggt upp under 50 år.

Campuset kommer att byggas i linje med ABB:s hållbarhetsmål för 2030 som syftar till koldioxidneutralitet inom ABB:s verksamhet genom att minska utsläppen av växthusgaser och ett ökat resursbevarande. För att stödja detta kommer hänsyn att tas vid val av byggmaterial och byggprocesser samt användandet av solpaneler på taket.

Följd av ökad regionalisering

Campuset planeras invigas i slutet av 2026 och kommer att stärka ABB:s “local for local”-strategi och öka produktionskapaciteten med 50 procent, vilket förbättrar ABB:s förmåga att möta den växande efterfrågan på flexibla automations- och robotiklösningar nära sina europeiska kunder.

Genom det nya centret ökar ABB produktionskapaciteteten med
50 procent. Illustration ABB.

– Investeringen i vårt nya Campus drivs av kundernas efterfrågan och den förväntade marknadstillväxten, kommenterar ABB:s vd Björn Rosengren. Följt av viktiga investeringar i Kina och USA kommer den nya anläggningen i Sverige att stärka vår förmåga att tillhandahålla lokalt tillverkade produkter på en växande marknad till våra kunder i Europa. Redan idag tillverkas cirka 95 procent av de robotar som ABB säljer i regionen här. Investeringen är inte enbart ett uttryck för vårt fokus på “local for local”-strategin, utan visar också vårt starka engagemang för våra europeiska kunder inom robotik.

Ökad produktion för Europa

Med anläggningen utökar ABB produktionskapaciteten med 50 procent och stärker sin förmåga att leverera produkter till den europeiska marknaden, som förväntas växa med sju procent sett till antal enheter, till och med 2027. När campuset är färdigbyggt kommer ABB att ha investerat 450 miljoner dollar i sina tre robotikanläggningar sedan 2018, vilka även inkluderar megafabriken i Shanghai som levererar till kunder i Asien och anläggningen i Auburn Hills som stöttar Nord- och Sydamerika.

– Det här är en utmärkt tid att investera i robotik och automation. Det nya campuset är en viktig del av vår globala tillväxt och ett betydande stöd för våra europeiska kunder när investeringar i robotik och AI ökar till följd av omlokalisering av industrin, övergången till mer hållbara leveranskedjor och långsiktig brist på arbetskraft, kommenterar Sami Atiya, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation.

– Vårt Robotics Campus kommer att hjälpa oss att såväl betjäna våra kunder mer effektivt, som att stötta både nya och befintliga sektorer, exempelvis fordon, elektronik, logistik, sjukvård, e-handel och läkemedel, i att frigöra automationens fulla potential.