Active och Tarnhelm köper logistik i Västerås

Bolagen Active Fastighet och Tarnhelm Fastigheter AB köper via ett gemensamt bolag fem lager och industrifastigheter i Irsta Industriområde. Förvärvet omfattar ca 36 000 kvm mark, 12 000 kvm uthyrd LOA samt ca 8 000 kvm outvecklade byggrätter.

Fastigheterna ligger strategiskt belägna i Irsta Industriområde vid E18, och i nära anslutning till infarten till Västerås stad och Västerås Flygplats. Irsta är en tätort i Västerås Kommun, belägen ca 10 km öster om Västerås Centrum.   

– Vi är mycket nöjda med detta ”klusterförvärv” som ger oss ett större sammanhållet bestånd att förvalta men också att utveckla och förädla. Det är inte ofta möjligheten ges till denna typ av förvärv, och speciellt inte på ett så attraktivt läge, så vi är tacksam att säljaren valde oss som nya ägare, kommenterar Patrik Sarin styrelseordförande och Mikael Wallner, vd, Active Fastighet AB.

– Det är med stor glädje som vi genomför detta förvärv tillsammans med Active Fastighet, som är en välrenommerad och duktiga fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Vårt mål är att tillsammans med Active Fastighet genomföra fler förvärv, och vi ser det som sannolikt att det kommer att dyka upp många fler intressanta investeringsmöjligheter de närmsta åren, kommenterar Per Svensson, vd, Tarnhelm Fastigheter AB.