Addsecure förvärvar brittiskt företag

IT-säkerhetsföretaget Addsecure, med huvudkontor i Hägersten. har förvärvat Connexas, en leverantör av Fleet management-lösningar i Storbritannien, Nordamerika och Australien.

Med Connexas etablerar Addsecure en närvaro inom transport och logistik på den strategiskt viktiga brittiska marknaden, och tar ytterligare ett steg mot förverkligandet av sin strategi att bli en ledande leverantör av lösningar för Fleet- och Transport Management över hela Europa.

Connexas är en grupp ledande teknikföretag som tillhandahåller tekniklösningar för uppkopplade fordon och mobil personal till kommersiella fordonsflottor av alla storlekar i Storbritannien ,EU, Australien och Nordamerika. 

Addsecure, med huvudkontor i Hägersten och totalt 550 anställda, är en leverantör av lösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation. Kunderna verkar bland annat inom säkerhetsbranschen, fastighetssäkerhet och -automation, digitala trygghetslarm, transport och logistik, och inom energibolag och smarta städer. 

– Genom förvärvet får vi inte bara tillgång till ytterligare teknologi och uppkopplade enheter, utan det för även med sig en betydande tillväxtpotential, stärker vår europeiska närvaro och kommer att öka vårt företags finansiella styrka och resultat ytterligare, kommenterar Stefan Albertsson, vd för Addsecure.

Affären innebär att antalet uppkopplade enheter som löpande faktureras ökar med 100 000, vilket gör att Addsecure kommer att ha mer än 2 miljoner uppkopplade enheter i Europa över alla vertikaler.

– Vi är mycket glada över att gå samman med Addsecure, eftersom det gör att vi kan snabba upp våra tillväxtplaner ytterligare. Båda företagen matchar varandra perfekt. Och än viktigare, våra kunder som efterfrågar den bästa tekniken som finns att tillgå, får tillgång till en helhetslösning för Fleet- och Transport Management för att planera, spåra och förbättra effektiviteten i sin leveransverksamhet, kommneterar Jim Summer, Executive Chairman på Connexas.