Jätteutbyggnad på gång av Aditros lager i Vaggeryd

Vaggeryds kommun har godkänt en ansökan om tillbyggnad på fastigheten Fåglabäck 2.24 – Aditros lager i Vaggeryd, där det idag 50 000 kvm stora lagret kan byggas ut med närmare 74 000 kvm till. Fastigheten ägs sedan 2023 av Blackrock och det är oklart om Aditro eller någon annan är tänkt som hyresgäst.

Artikeln har uppdaterats 8/4

Vaggeryds kommun har godkänt en ansökan om tillbyggnad av logistikbyggnad gällande fastighet Fåglabäck 2.24. Det handlar om andra etappen av tredjepartslogistiken Aditro Logistics etablering i Vaggeryds kommun, där första etappen bestod av 50 000 kvm järnvägsanslutet FMCG-lager, och där den nya ligger norrut i Båramo.

– Det har varit syftet hela tiden och nu kom ansökan om utökad logistikbyggnad. Det blir en stor byggnad och det nytillkomna mäter 73 845 kvadratmeter, säger miljö- och byggnämndens ordförande Magnus Dauhn (S) till den lokala nyhetssajten Skillingaryd.nu.

Aditros befintliga lager byggdes 2022 av CH Square, och fastigheten köptes av fastighetsinvesteraren Blackrock förra sommaren. Att bygga ut fastigheten har varit Aditros plan sedan start, men däremot är det inte längre självklart att det blir Aditro som hyr nästa etapp av utbyggnaden – om den blir av:

“Blackrock har fått ett bygglov för en utbyggnad av den befintliga byggnaden som Aditro för närvarande är hyresgäst i – detta kommer att vara en utbyggnad intill Aditro men det är inte nödvändigtvis Aditro som blir hyresgäst här. Det återstår ännu att se” skriver en företrädare för Blackrock i ett mail till redaktionen.

Den nya byggnaden, som kommer att byggas norrut, mäter således närmare 12 fotbollsplaner och nämnden inkasserar en bygglovsavgift på 405 000 kronor.