Adnavem öppnar kontor i Vietnam

Den digitala logistikplattformen Adnavem dubblade personalstyrkan och åttafaldigade omsättningen under 2021. Nu öppnar man ett nytt lokalkontor i Vietnam, en marknad som växer i spåren av ett nedstängt Kina, berättar medgrundaren och vdn Andreas Wramsmyr. “Det finns ett stort intresse för digitala logistiklösningar i Vietnam och Adnavem är de första att erbjuda en neutral och flexibel logistikplattform i landet. “

Göteborgsgrundade Adnavem digitaliserar fraktkedjan mellan Europa och Asien, men är inte en digital speditör, utan en plattform som knyter samman logistiaktörer och varuägare, och erbjuder kontroll, visibilitet och flexibilitet. Under pandemin, när försörjningskedjorna blivit allt mer oförutsägbara har de senare faktorerna blivit allt viktigare för företagen, berättar företagets CEO och medgrundare Andreas Wramsmyr. 

Andreas Wramsmyr. Foto Adnavem.

– Pandemin har påverkat oss både positivt och negativt, där det positiva är att supply chain-frågor kommit upp i ledningsgrupp och styrelse och där allt fler efterfrågar det vi säljer i form av kontroll, flexibilitet och transparens, säger Andreas Wramsmyr. 

– Samtidigt har såklart våra kunder också haft sitt gods på Maerskbåtar som inte kommit fram, och såklart lidit av det. Men där är fördelen att de hos oss både kan köpa frakt genom sina egna avtal, och på spot-marknaden, och där ser vi ett jätteuppsving. 

Rekordstarkt 2021

Under 2021 ökade Adnavem, som grundades 2017, sin omsättning åtta gånger om och fördubblade personalstyrkan. Idag har tech-bolaget 45 anställda i Sverige, Tyskland, Singapore, Shanghai och nu också i Vietnam. Adnavems Vietnam-kontor mjukstartade i slutet av 2021 och har redan ett flertal kunder. Kundlistan innehåller både exportörer och importörer från ett brett spektrum av branscher.

Det positiva är att supply chain-frågor kommit upp i ledningsgrupp och styrelse och att allt fler efterfrågar det vi säljer i form av kontroll, flexibilitet och transparens

– Att vi satsar i Vietnam beror att vi vill bygga full närvaro i hela Sydostasien, där vi idag har kontor i Singapore. Det är en av de starkaste växande regionerna i Asien, och i och med att Kina är delvis nedstängt förväntas den tillväxten ta ytterligare fart. Vietnam är även en viktig marknad för att trafik som går igenom Asien, säger Andreas Wramsmyr och tillägger:

– Det finns ett stort intresse för digitala logistiklösningar i Vietnam och Adnavem är de första att erbjuda en neutral och flexibel logistikplattform i landet.

Kontoret i Göteborg och i Singapore är de största, där uppgiften för lokalkontoren både är att sälja tjänsten till varuägare som kan ha användning av den, och att locka in logistikaktörer som är tillräckligt digitalt mogna. 

Liksom digitala speditörer som t ex Flexport, digitaliserar Adnavem frakten ända från fabriken i Asien fram till slutkund i Sverige – och tvärtom där så är fallet, vilket kräver att man som logistikaktör måste vara beredd att jobba digitalt. Idag är drygt 300 logistikaktörer anslutna till plattformen. 

– Det är på inköpssidan och för inbound logistik som vi växer mest, och det är där kunderna ser mest värde. Lägger du inköp genom vår plattform erbjuder vi transparens ner på artikelnivå och plattformen samverkar både med de som sålt varorna och logistikleverantörer både i Asien och Europa.

Mellanstor typkund

Adnavems typkund importerar mellan 500 och 3000 containrar från Asien – är för stor för att hålla ordning på alla fraktdata i Excel, men för liten för att ha en egen avdelnings om bara sysslar med system för supply chain-frågor. 

– Exportaffären är lite mindre, men vi börjar nå till kunder i Kina, Vietnam och Singapore, och vad det gäller importen i Tyskland, säger Andreas Wramsmyr. 

2021 omsatte bolaget “drygt 80 miljoner”, men räknar man all den frakt som bokades genom sajten så omsatte plattformen mycket mer än så, enligt Wramsmyr, som ser mycket positivt på framtiden. 

 – Nu är folk tillbaka efter pandemin, och har tid och kraft att agera igen. Man har tid för logistikutveckling och vill inte binda upp sig med enbart en aktör igen, vare sig det är Maersk, Kuehne + Nagel, Flexport, eller någon av de andra. Det finns ingen av dem som är bäst, men alla är bra någonstans. Där tror jag att många kommer se att vår plattform innebär en enorm fördel, säger Andreas Wramsmyr.

Av Klara Eriksson