Åhléns byter ägare

Efter 34 år som ägare säljer familjeföretaget Axel Johnson Åhléns till en ägarkonstellation ledd av Ayad Al-Saffar, med ambitionen att ytterligare förstärka, utveckla och expandera Åhléns i framtiden. När affären är klar kommer Ayad Al-Saffar även ta över som vd för Åhléns.

Efter försäljningen står Ayad Al-Saffar, genom Ur & Penns huvudägare Axcent of Scandinavia AB, som majoritetsägare av Åhléns. Härstedt & Jansson Invest AB står som passiv finansiell minoritetsägare. När affären fullbordas i augusti tar Ayad Al-Saffar över som vd efter Annica Hagen.

– Jag är mycket glad och stolt över att få chansen att driva Åhléns fortsatta utveckling framåt. Det är ett av Sveriges äldsta och finaste varumärken som alltjämt har nästintill 100-procentig varumärkeskännedom och en unik relation till lojala kunder runtom i Sverige. Detaljhandel i butik kommer även fortsättningsvis ha en given position i sällanköpshandeln, och Åhléns kommer att ha en viktig plats i den marknaden, kommenterar Ayad Al-Saffar, koncernchef för Axcent of Scandinavia.

Åhléns grundades 1899 i Insjön och har sedan dess växt till att idag ha 47 varuhus i Sverige, e-handel via företagets hemsida samt dotterbolagen Åhléns Outlet och Designtorget. I maj invigdes dessutom det nya omnilagret i Rosersberg.

– Åhléns har under Annica Hagens ledning den senaste tiden visat tillväxt, skapat en ny energi i både organisation och varumärke, och vänt resultatutvecklingen. Vi har gjort investeringar i kompetens, digitalisering och varumärke, samt i det nya automatiserade lagret, vilket kommer att ge både bättre kundupplevelse, och lägre kostnader, kommenterar Mia Brunell Livfors, vd för Axel Johnson.

Axel Johnson förvärvade företaget 1988 och har de senaste åren satsat stort på förnyelse enligt koncernens 10/50-mål, som kortfattat innebär att om tio år kommer minst 50 procent av koncernen bestå av verksamheter de inte ägnar sig åt idag.

– Vi har varit djupt engagerade ägare i Åhléns i 34 år och bolaget och medarbetarna har en särskild plats i vårt och vår ägarfamiljs hjärta. När vi nu lämnar som ägare så gör vi det med övertygelsen att de nya ägarna kommer att ägna full fokus åt att utveckla bolaget med sikte på långsiktig ekonomisk bärkraft, kommenterar Mia Brunell Livfors, vd för Axel Johnson, och fortsätter:

Affären väntas slutföras i augusti och förutsätter godkännande från relevanta myndigheter.