Åhléns satsar på nytt automatiserat centrallager

Åhléns investerar i ett toppmodernt automatiserat robotlager på 37 500 kvm i Rosersberg – som Bockasjö och Kilenkrysset bygger och som automatiseras av Knapp. Det nya centrallagret kommer att möjliggöra snabbare, smidigare och effektivare leveranser för både e-handel och varuhus. Flytten från det nuvarande centrallagret i Jordbro är planerad till andra kvartalet 2022.

Detaljhandeln befinner sig sedan länge i en snabb omställning och Åhléns satsning på ett nytt centrallager är en del i strategin att bli en ledande digital marknadsplats i Sverige.

– Åhléns e-handel växer snabbt och vi räknar med att den inom några år kommer att uppgå till en tredjedel av vår samlade försäljning. Det har därför blivit tydligt att vi kommer att behöva en lagerlösning som bättre möter förändrade konsumentbeteenden. Genom vårt nya automatiserade centrallager kommer vi flytta fram våra positioner rejält för vår leveransförmåga med ökad kapacitet och kortare leveranstider i hela logistikkedjan, för att stötta vår resa mot att bli en ledande digital marknadsplats, kommenterar Gustaf Öhrn, vd på Åhléns.

Knapp kommer automatisera Åhléns nya lager i Rosersberg. Foto Åhléns.

Åhléns investerar i en robotiserad automationslösning av skyttelteknik för att möta ökande försäljningsvolymer och behov av effektivisering av lagerverksamheten, vilket är nödvändigt för att möta framtida krav på logistiken. Den nya automationslösningen, som förses av leverantören Knapp, ger ökad flexibilitet genom att serva både e-handelskunder och varuhus i en väl integrerad lagerprocess.

37 500 kvm i Rosersberg

Fastighetsutvecklingsbolagen Bockasjö och Kilenkrysset kommer gemensamt att uppföra det nya centrallagret om 37 500 kvadratmeter med möjlighet till ytterligare expansion i framtiden. Fastigheten kommer miljöcertifieras enligt Breeam in use-standard och är designad för att minimera energianvändningen med solcellspaneler installerade på taket och ett optimerat inomhusklimat med hjälp av FTX-ventilation som återvinner värmen. Åhléns kommer att ingå ett långsiktigt hyresavtal.

– Efter en 60-årig lång epok med vårt nuvarande lager tar vi nu nästa steg och går in i en ny fas för framtiden med ett nytt automatiserat lager. Den ökade leveransförmågan bidrar till att fler varumärken kommer kunna anslutas till Åhléns och samtidigt ge bättre service till våra regionala varuhus för att förstärka vår fysiska närvaro, kommenterar Gustaf Öhrn, vd på Åhléns.

Berörda medarbetare har fått information om den kommande lagerflytten och kommer att erbjudas arbete i det nya lagret i den utsträckning som är möjlig. Dialog med facket pågår och en ny organisation ska arbetas fram och bemannas under 2021/2022.