AI ska göra tågen punktligare

En digital AI-motor för järnvägsbranschen. Det ska forskare vid Luleå tekniska universitet utveckla i projektet AI Factory Railway, AIFR.
– Det här kan bland annat förbättra punktligheten, kommenterar professor Ramin Karim, som leder projektet.

Luleå tekniska universitet leder projektet där ett konsortium med totalt elva företag och flera forskare och doktorander på LTU medverkar.
– Vi vill skapa en digital plattform och en AI- motor som hjälper järnvägsbranschen i sin digitaliseringsresa. Vi vill visa på fördelarna, oavsett om man är operatör, serviceföretag, myndighet eller tågtillverkare, säger Ramin Karim, professor i drift och underhåll vid LTU och verksamhetsledare i projektet.

Delar med sig

I den digitala plattformen ska information som de olika företagen delar med sig av samlas. För att kunna sortera datan används artificiell intelligens, AI.
– Ett syfte är att förbättra punktligheten på svenska järnvägar. Om man kan förutse vad som kan inträffa, eller som orsakade det, då kan man göra sambandsanalyser.

Med hjälp av AI- motorn går det att se vilka åtgärder som bör genomföras för att slippa det i framtiden, menar Ramin Karim.

– Till exempel om det är något i designen, om man kan köra på ett annat sätt, eller om det kanske hjälper att ändra hur belastningen ser ut. 

Eftersom det handlar om enorma mängder data, volymmässigt och med många parametrar, har man inte kunnat göra det här tidigare, menar han.

– Men med AI kan vi hantera volymen och sambanden. Det är det vår forskning ska visa, hur man kan samla och samköra.

Målet med projektet är att förstärka beslutsstödet inom järnvägsbranschen.

– Har man fakta, då kan man se in i framtiden, säger Ramin Karim. Foto LTU.

– Har man fakta, då kan man se in i framtiden med hjälp av AI-motorn och då underlättas planeringen. Underhåll och planering blir bättre vilket gör att resurserna nyttjas effektivare, vilket också ger en hållbarhetseffekt, säger Ramin Karim.

Projektet ska dels bygga upp och kvalitetssäkra den tekniska plattformen, men också titta på vilka affärsmodeller som kan fungera för datadelningen. Det handlar också om att sprida kunskap både till akademin och andra branscher, och visa på möjligheter till samverkan mellan olika parter.

Projektdeltagare:
Luleå tekniska universitet, Alstom Sweden AB, Bombardier transportation sweden AB, Damill AB, Infranord AB, Norrtåg AB, Omicold AB, Sweco Rail AB, Branschföreningen tågoperatörerna, Trafikverket, AB Transitio