AI Sweden lanserar AI-strategi för Sverige

AI Sweden, det nationella centret för tillämpad AI i Sverige, har tagit fram en AI-strategi för att vägleda och driva politiker, företagsledare, beslutsfattare osv genom en storskalig implementering av AI. Enligt företaget har Sverige ett unikt läge att investera direkt i implementeringsfasen.

Strategin som AI Sweden tagit fram innehåller en vision för Sverige, sex utgångspunkter för analysen och sex strategiskt bärande principer för framgångsrik och storskalig användning av AI. Målet är att lösa centrala samhälls- och affärsutmaningar i såväl enskilda företag och organisationer som på ett regionalt och nationellt plan. Genomgående i strategin finns en stark uppmaning till svenska beslutsfattare att konkretisera, omsätta och målsätta strategin utifrån den egna organisationens perspektiv.

Företaget menar att länder som tidigt investerade i AI-forskning och kompetens nu står inför det avgörande valet att antingen investera utöver forskningen för att möjliggöra implementering eller falla efter. Där andra länder behöver ändra strategi har Sverige möjlighet att istället acceptera att fördelarna med AI kommer när tekniken tas i bruk i företag och organisationer för att anamma en implementeringsfokuserad strategi från start.

– Den enormt snabba samhällsförändringen som just nu sker innebär att Sverige gemensamt måste agera strategiskt, fatta djärva beslut och driva samhällsutvecklingen utifrån våra styrkor och värderingar, kommenterar Martin Svensson, vd för AI Sweden.

Läs strategin här.