AI-verktyg ska optimera placeringen av leveransboxar

Iboxen, Schenker och Linköpings universitet har inlett en fördjupad förstudie med målet att utveckla ett AI-verktyg som ska optimera placeringen av leveransboxar i svenska städer. Projektet är en förstudie genom Closer-projektet AI Enhanced Mobility, med ekonomiskt stöd från Vinnova och Drive Sweden.

Efter en inledande förstudie som visade att det är möjligt att utveckla ett AI-verktyg som optimerar placeringen av leveransboxar går projektet in i en ny fas. Den fördjupade förstudien ska nu undersöka exakt hur AI kan utnyttjas för att förändra hur boxarna positioneras i relation till befintliga ombud och hur människor rör sig i samhällen.

Ett optimerat system leveranssystem väntas både göra konsumenternas upplevelse av att hämta paket smidigare och minska den totala miljöpåverkan.

– Genom att uppmuntra fler att använda leveransboxar i stället för egen bil och genom att optimera logistikkedjan kan projektet ha långtgående positiva effekter för samhället och miljön, kommenterar Johan Edstav, chef för samhällskontakter och hållbarhet på Iboxen.

Johan Edstav, chef för samhällskontakter och hållbarhet på Iboxen.

– E-handeln har ett lite oförtjänt dåligt rykte om att ha stor miljöpåverkan. Och det är för att folk inte ser helheten. Om du sätter dig i en bil och kör till köpcentret för att köpa jackan är det en extra transport, och jackan har även transporterats till butiken. En optimerad e-handel kommer innebära färre transporter, fortsätter Johan Edstav.

Verktyget kommer användas vid placering av nya boxar och omlokalisering av befintliga boxar för att säkerställa optimala positioner och transportflöden i förhållande till paketombud.

Målet nu är att slutföra den djupgående analysen och sedan ansöka om medel för att utveckla själva AI-verktyget.