Akademibokhandeln utökar samarbete med Förlagssystem

Akademibokhandeln, med sina 98 rikstäckande butiker, inleder ett partnerskap med Förlagssystem för inköp av engelsk litteratur. De nuvarande inköpen sker direkt mot de engelska förlagen och Akademibokhandeln står för logistik och sortering till respektive butik.

Förlagssystem har cirka 1500 förlag som kunder och erbjuder tjänster som lagerhållning, plock och pack, transporter samt kundservice och administration. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, med lager på 44 000 kvm i Falun och sysselsätter omkring 250 personer.

I det nya samarbetet kommer inköpen göras via Förlagssystem och det engelska sortimentet levereras prismärkt tillsammans med övriga beställningar till butik.

–Förväntningarna på detta samarbete är höga och vi ser goda möjligheter till kortare ledtider, mindre butiksadministration och mer hållbara transporter, kommenterar Anna Austin, Kategorichef Böcker på Bokusgruppen, dit Akademibokhandeln tillhör.

Samarbetet startar under hösten och målsättningen är att i steg ett ta hand om det sortiment som finns tillgängligt i alla butiker medan specialsortiment och kurslitteratur ligger utanför den första etappen.

– Vi på Förlagssystem är såklart mycket stolta över att få förtroendet av Akademibokhandeln att ta ansvar för deras importsortiment, kommenterar Harold Op het Veld, vd på Förlagssystem.

– Detta stärker vår marknadsposition, samtidigt som vi kan erbjuda Akademibokhandeln en effektiv lösning för inköp av importböcker.

I och med detta samarbete kommer Förlagssystem att ta över ansvaret för inköp från de utländska förlagen och lagerhålla dessa titlar. Akademibokhandeln står för sortimentsurval, medan Förlagssystem tar hand om orderkommunikation gentemot mot förlagen samt all logistik från England och USA till Falun.