Åkerikoncernen TRB satsar på klimatneutralitet 2035

TRB Sverige AB med 12 delägande åkerier, satsar på klimatneutralitet 2035, och att nå Pariavtalets mål om en minskning av utsläppen med 70 procent redan till 2026.

– Transportbranschen är i en stor omställning och det är viktigt att vi tillsammans hittar lösningar. Samtidigt behöver samhället transporter. Kvalitet och funktionalitet måste upprätthållas under omställningen till fossilfrihet, kommenterar Bettina Hammargren, vd för åkeriet Foria, en av de 12 åkerier som utgör TRB.

I protokollets första steg siktar nätverket på att reducera fossila koldioxidutsläpp med 70 procent till 2026, jämfört med 2010. Det är fyra år före det nationella målet som är 2030. Slutmålet är att vara klimatneutrala redan år 2035, tio år före det nationella målet. Delägarföretagen tror nämligen att åkerinäringen behöver ställa om snabbare för att klara 1,5-gradersmålet.

– Målet att vara klimatneutral redan 2035 är tufft och utmanande, men något som vi tillsammans kommer att kunna uppnå genom att jobba med ny teknik, nya energislag och ett förändrat beteende i hela logistikkedjan, kommenterar Markus Sundström, vd för Sundfrakt AB.

Bilen, bränslet och beteendet
Arbetet för att nå målen kommer styras av tre fokusområden: bilen, bränslet och beteendet. “Bilen” handlar främst om att sätta mål avseende andelen nollemissionsfordon och fossiloberoende fordon inom gruppen, exempelvis bilar som drivs av el eller gas. Inom fokusområdet “Bränslet” är målsättningen att öka andelen klimatsmarta drivmedel. “Beteendet” syftar till att påverka såväl företagens egna som leverantörers och kunders beteende för att främja klimatsmarta lösningar. Företagen har till exempel enats om att sätta mål som är kopplade till klimatkravställningar i kundavtal.

– Att delägarna inom TRB enats om ett gemensamt mål och en gemensam resa mot en snabbare omställning kommer medföra fler hållbara affärer samtidigt som vi kan erbjuda marknaden mer klimatsmarta transporter. Tillsammans är vi starkare, kommenterar Markus Sundström, ordförande för TRB Sverige AB.

Läs hela klimatplanen här.