Akut chaufförsbrist – 400 000 förare saknas i Europa

Chaufförsbristen har varit ett problem i Europa under många år, men en kombination av pandemi, Brexit och strukturella förändringar har drivit frågan till ett akutläge. Enligt en rapport från Transport Intelligence saknas 400 000 förare i Europa. Värst drabbade är Polen, Storbritannien och Tyskland.

I forskningsrapporten European Driver Shortages går Transport Intelligence igenom utbredningen av chaufförsbristen i olika länder i Europa.

Rapporten visar att Polen är det mest drabbade landet i Europa när det gäller chaufförsbrist. 2020 saknades omkring 124 000 chaufförer i Polen, vilket är en brist på 37 procent av det totala behovet.

I Storbritannien saknades mellan 60 000 och 76 000 chaufförer under 2020, enligt rapporten. Landet sitter i en särskilt svår situation, inte bara på grund av Brexit, som fått många utländska arbetare att flytta sin arbetsort till andra länder inför risken att behöva hantera arbetstillståndsprocesser, utan ockkså sett ett arbetskraftsbortfall när många europeiska arbetare lämnat landet i samband med pandemin, i rädsla för nedstängningar.

Även Tyskland har stora problem med chaufförsbrist, inte minst på sikt. Under 2020 uppskattades mellan 45 000 och 60 000 förare saknas i landet, en siffra som kraftigt stiger. Enligt det globala vägtransportförbundet IRU kommer det saknas omkring 185 000 förare i Tyskland år 2027.

Även länder som Frankrike (43 000) Spanien (15 300) och Italien (15 000) har betydande problem med chaufförsbrist, enligt rapporten.

Skandinavien inte lika drabbat

Vad gäller Skandinavien så är bristen på chaufförer inte lika utbredd enligt rapporten. I Sverige uppskattas 5 000 förare saknas, medan Norge saknar omkring 3 000 chaufförer och Danmark saknar 2 500.

Chaufförsbristen har påverkat den globala vägtransportindustrin under omkring 15 år, som en kombination av ett sinande antal yrkesutövare och ett växande transportbehov. Pandemin har förvärrat situationen, bland annat eftersom restriktioner försvårat utbildningen av nya förere, samtidigt som restriktioner och tester gjort arbetet ännu mindre attraktivt.

Svårt att attrahera kvinnor och unga

Enligt IRU så gör yrkets utmanande arbetsförhållanden det svårt för transportindustrin att attrahera kvinnor och unga som yrkeschaufförer. Enligt IRUs senaste globala enkätstudie Drivers shortage survey 2021 är bara 2 procent av alla yrkeschaufförer kvinnor, globalt sett, och andelen kvinnor i yrket minskar i samtliga länder där enkätstudien utförts.

Även andelen yrkeschaufförer under 25 år minskade i nästan hela världen, från redan låga nivåer till i snitt 5 procent i Europa och Ryssland, 6 procent i Mexico och 7 procent i Turkiet. Medelåldern bland yrkeschaufförer i världen närmar sig nu 50 år – en siffra som bara stiger år efter år.

Av Hilda Hultén