ÅLE Finalist 1: Dubblar kapaciteten i årets största bygge

ÅRETS LOGISTIKETABLERING 2021, Finalist 1: Danska logistikjätten DSV bygger ett logistikcenter på drygt 80 000 kvm i Rosersberg, och lämnar därmed sitt lager i Arlandastad. Här samlar bolaget verksamheten från tre affärsområden och dubblar kapaciteten för TPL-lösningar i regionen, bland annat genom ökad automation.

Det som är 2021s till ytan största logistiketablering i Sverige, tillhör DSVs mindre etableringar globalt.
– Det är knappt några etableringar som DSV gör ute i världen under 100 000 kvm. När DSV nu prjekterar ett nytt lager i Horsens i Danmark är det är på över 200 000 kvm, en av Europas största logistikbyggnationer berättar Pär Jansson, affärsutvecklingschef för DSV Solutions i Sverige.
Logistikcentret i Rosersberg byggs på en 157 000 kvm stor tomt som köptes av Kilenkrysset i december 2020, och kommer innehålla ett TPL-center för DSV Solutions och en mindre crossdockterminal för DSV Road.
För DSV Road ska anläggningen komplettera omlastningsterminalen i Länna (Skogås) i södra Stockholm, och korta leveranstiderna i regionen.
– Det är ett stort projekt som byggs i etapper, där den första delen ska stå klar i december. Vi såg redan i våras att vi skulle få en del leveransproblem, bland annat för takplåt och isolering och bygget har blivit någon månad försenat på grund av det. Så vi får skynda på installationerna för att hålla tidplanen, berättar Henrik Brånerud, platschef på Tommy Allström Byggproduktion, som bygger anläggningen för DSVs räkning.

Henrik Brånerud, platschef vid Tommy Allström Byggproduktion och Pär Jansson, affärsutvecklingschef för DSV Solutions. Foto Klara Eriksson

Totalt blir bygget på drygt 80 000 kvm logistikyta, inräknat entresoler och crossdock, och kommer serva logistikbolagets industrikunder, främst inom reservdelar och läkemedel, men också en växande andel
e-handelskunder.
– Det här lagret blir en kombination av klassisk buffertlagring och ett last mile-koncept för att serva närområdet, Stockholm/Mälardalen. Många av våra kunder servar vi hela världen på, så vi måste ha närhet till
Arlanda, säger Pär Jansson.

Dubblar kapaciteten
Centret ersätter DSV Soultions befintliga anläggning i Arlandastad på 22 000 kvm och fyra lagerhissar från Weland flyttas med därifrån. Dessutom installeras smalgångsställage med självgående truckar, och en Autostore på ca 28 000 lådor, vilket tillsammans ökar kapaciteteten till nästan det dubbla mot ett konventionellt lager.
– Att vi installerar en Autostore blir nytt för DSV i Sverige, och i den kommer vi lagra produkter från flera olika kunder.
Reservdelar och eftermarknad för fordonsindustrin utgör drygt halva flödet för TPL-verksamheten i Rosersberg. Läkemedelshanteringen på 12 000 kvm blir tempererad och helt avskild från den övriga verksamheten. Fastigheterna färgsätts för att passa in i den omgivande naturen, är planerade för att minimera transporterna på sajten och kläs till viss del med solpaneler och certifieras enligt miljöstandarden Breeam Very Good.
DSV har åtagit sig att minska sina CO2- utsläpp enligt Science Based Targets krav, och i nivå med en uppvärmning på 1,5 grad. Närheten till Rosersbergs kombiterminal var en annan orsak till valet av Rosersberg, berättar Pär Jansson:
– Vårt eget arbete för att minska utsläppen från vår verksamhet gör att järnvägsanslutningen är viktig. Våra befintliga kunder har extremt korta ledtider för in- och utleveranser och därför inte så stort intresse av järnvägen, idag, men vi tror stenhårt på det i framtiden.

Drygt 200 personer kommer arbeta i centret när det tagits i full drift 2022. Foto Klara Eriksson

Planerar för expansion
Drygt 200 personer kommer arbeta i centret när det tagits i full drift 2022. Gym och laddstolpar, både för bilar och elsparkcyklar, byggs för personalen och även laddstoplar för lastbilar installeras.
– Vår personal är vår absolut största och viktigaste resurs, vår målsättning är att majoriteten av personalen ska vara vår egen.
TPL-verksamheten inom DSV Solutions finns idag på fyra sajter; Landskrona med 54 000 kvm lageryta, Borås med 58 000 kvm lageryta, Norrköping med 26 000 kvm lageryta och Arlandastad som DSV lämnar. Efter dessa två rockader kommer DSV Solutions att ha 218 000 kvm TPL-lageryta i Sverige.
– Men jag kan redan nu avslöja att den här siten i Rosersberg, inte kommer vara DSVs största i Sverige särskilt länge.

Text och Foto Klara Eriksson

Årets Logistiketablering 2021 – Finalist 1: DSV Rosersberg

Brukare: DSV Solutions/Road/Air&Sea

Byggare: Tommy Allström Byggproduktion

Läge: Stockholm Nord/Rosersberg

Kommun: Sigtuna

Storlek: 80 000 kvm

Färdigställt: dec 2021 – mars 2022.

Juryns Motivering:

I Rosersberg konsoliderar danska DSV logistiska verksamheter från bolagets tre affärsområden i 2021 års största logistikbygge. Läget är noga valt med närhet till kombiterminal och Arlanda som är viktig för DSVs reservdelsverksamhet. Etableringen ökar bolagets kapacitet inom TPL rejält och förbättrar flöden och service i regionen. Lagret får utökad automation, solceller och färgsätts för att smälta in i omgivningarna, och fastigheten certifieras enligt Breeam Very Good. DSVs klimatmål är i linje med Parisavtalet.