Algeco växer containeraffären – utökar i Göteborg

Algeco har säkrat beläggningen på sin containerverkstad i Torslanda för flera år framåt med två nya storordrar på specialbyggda containers. Nu ska både verkstaden byggas ut och bolaget nyanställer. “Det här affärsområdet växer för oss” säger Algecos vd Nina Flood.

Algeco säljer och hyr ut modulbyggnader, bodar, containrar och kyl- och frysmoduler till den offentliga och privata marknaden. Bolget ägs av Modulaire Group, som har verksamhet i 24 länder med cirka 288 000 modulutrymmen, flyttbara enheter och boendelösningar i flottan. I Sverige har Algeco omkring 45 anställda, och bland kunderna finns anläggningsföretag, fordons- och försvarsindustrin, vård- och omsorgsaktörer och utbildningssektorn.

– Det vi gör är att vi bygger om och förädlar containrar, som vi antingen säljer eller hyr ut till kunder som har främst tillfälliga behov. Det kan handla om allt från att isolera och dra in el till att installera inredning och utrustning i containrarna, som servrar och it-utrustning, förvaringslösningar eller bostäder, förklarar Nina Flood, Managing Director för Algeco i Sverige.

Växande containerverksamhet

Nina Flood. Foto Algeco

Nu växer affärsområdet container rejält för Algeco: Nyligen säkrade bolaget två stora ordrar på specialbyggda containers, som säkrar verksamheten på bolagets verkstad i Torslanda, Göteborg för flera år framåt. Den ena ordern är värd 29 miljoner SEK och ska dellevereras fram till årsskiftet 2024/2025 till en internationell industrikund. Totalt rör det sig om 38 containrar med högteknologiskt innehåll, som alla kräver design och anpassning i Algecos verkstad i Torslanda. Slutligen kommer de att hamna på andra sidan Atlanten. Samma kund gjorde för ett år sedan en liknande order, som med sina 35 miljoner kronor var Algecos största order någonsin.

– Den första leveransen sker redan i vår. Sedan kommer projektet att överlappa med ordern från samma kund i fjol. En del av containrarna tillverkas i Polen, för att sedan skeppas hit och förädlas i vår verkstad. Det här är jättespännande. Det visar att vi och våra produkter ligger i framkant i branschen och är rätt i tiden, kommenterar Thomas Hansson på Algeco, ansvarig säljare i projektet.

Den andra ordern som Algeco tagit in är värd 11 miljoner kronor.

 – Senast vi hade så här mycket att göra var i början av 2000-talet, konstaterar Thomas Hansson.

Nyanställer och bygger ut

De två nya storordrarna gör att bolaget nu behöver nyanställa medarbetare samtidigt som verkstadsytan i Torslanda utökas. Nyanställningarna ska ske både på teknik- och verkstadssidan och framförallt behöver man fler svetsare.

   – Ombyggnadsdelen innebär mycket svetsning, där vi bygger om containrar så att de går att öppna på ett visst sätt eller så att sidorna blir flyttbara så att man kan expandera containerns storlek. Vi utökar verksaden i Torslanda med 200 kvm och utomhusytorna med 5 300 kvm, och behöver utöka teamet med tre personer som följd av affärerna. Vi kommer också att behöva hyra in personal för att ta hand om de här kontrakten, berättar Nina Flood.

Andrahandsmarknad för fraktcontainrar

ISO-containrar som är certifierade för att lastas på järnvägsvagnar, lastbilar och fraktfartyg tillverkas främst i Kina. Men enklare “stålmoduler” tillverkas även på närmare håll. Algeco använder både ISO-containrar som tagits ur bruk och enklare stålreplikor som inte är certifierade, för att bygga sina moduler och anpassningar i.

Vi kan ge en ny användning åt uttjänta fraktcontainrar genom att bygga om dem

– Ur logistik- och hållbarhetsperspektiv så tycker jag att vi har en viktig roll i värdekedjan, där vi kan ge en ny användning åt uttjänta fraktcontainrar genom att bygga om dem för nya användningsområden. Det skapar en andrahandsmarknad för de kärl som godset fraktas i.

Av Hilda Hultén