Alligo flyttar till nytt logistikcenter i Vestby Logistikpark

Alligo, tidigare Swedol och Tools, som bland annat säljer arbetskläder och verktyg, samlar nu sina två lagerverksamheter i Oslo-regionen till ett nybyggt logistikcenter i Vestby Logistikpark. Ett hyresavtal har tecknats med Anthon B Eiendom AS gällande 16 000 kvm. Tidigare har Swedol centraliserat den svenska logistiken till Örebro.

Alligo-koncernen bildades 2020 genom sammanslagningen av Swedol och Tools, för att få namnet Alligo 2021. Koncernen har idag två logistikverksamheter i området kring Oslo, men planerar nu att slå ihop verksamheterna till det 16 000 kvm stora logistikcentret i Vestby Logistikpark. Inflyttning sker löpande med start hösten 2023.

Pontus Glasberg, nordisk logistikchef för Alligo. Foto Alligo.

– Vi ser stora fördelar med att samla vår lagerhållning, tjänster och distribution i Oslo-området till en och samma plats. Ingen av de lagerenheter vi har i området idag kommer ha kapacitet för den tillväxt som vi planerar för i Norge. Satsningen på ett nytt logistikcenter är en viktig del för att skapa goda logistiska förutsättningar och ett starkt erbjudande för våra nuvarande och kommande kunder, kommenterar Pontus Glasberg, nordisk logistikchef för Alligo.

Under hösten 2020 samlade dåvarande Swedol sin svenska logistikverksamhet till centrallagret i Örebro. Då byggde man ut med 10 500 kvm till totalt 29 000 kvm. Samtidigt byggdes Swedols automationslösning; Sveriges första installerade Autostore ut igen, tidigare utbyggnader har skett 2015 och 2019. Swedol var först ut i landet att satsa på robotlagringstekniken 2012. 

– Alligo har nyligen med stor framgång samordnat logistikverksamheten i Sverige till ett gemensamt logistikcenter i Örebro. Vi ser att det skapar goda förutsättningar för oss som bolag att öka effektiviteten och minska kostnaderna, samtidigt som det möjliggör ett mer attraktivt erbjudande och nöjda kunder, kommenterar Clein Ullenvik, vd och koncernchef för Alligo.