Allt fler tjejer till transportsektorn

Nu står det klart att både fordons- och transportprogrammet och sjöfartsprogrammet ökat i popularitet skolåret 2020/2021. Det visar färsk statistik från Skolverket. Även andelen tjejer ökar rejält.

Fordons- och transportprogrammet ser en stadig ökning med 300 fler elever (4,7 procent) som antagits till gymnasieskolan för läsåret 2020/2021. Elevantalet på sjöfartsprogrammet ökar också, med 27 fler elever (34 procent). Det visar Skolverkets statistik.

Andelen kvinnor som går fordons- och transportprogrammet ökar rejält. Jämfört med föregående läsår går nu 311 fler tjejer fordons- och transportprogrammet. På sjöfartsprogrammet är det nu 8 fler tjejer än tidigare.

– Ska transportsektorn växa hållbart, behövs också en hållbar kompetensförsörjning. En viktig del av det är att öka andelen kvinnor i branschen. Vi ser att allt fler tjejer söker branschens gymnasieutbildningar och det är väldigt glädjande. Men vi är inte där vi vill vara – resan mot en större andel kvinnor i transportbranschen fortsätter, kommenterar Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Det ökade söktrycket menar Transportföretagen beror på arbetet med att nå ut till elever och berätta om branschens nya yrkesmöjligheter i den tekniska utvecklingens spår. Caj Luoma vill särskilt lyfta fram att det i branschen finns många jobbmöjligheter trots pandemin.

– Därför har dagens besked om fler elever i fordons- och transportprogrammet liksom sjöfartsprogrammet stor betydelse. Den positiva förändringen ska läsas i ljuset av att andelen som väljer ett yrkesprogram inte ökar.