Almroths och Elanders i globalt TPL-samarbete

TPL-aktörerna Almroths och Elanders startar ett samarbete kring en global TPL-lösning för e-handlare. Först ut blir Almroths kund Stronger, som etablerar ett fulfillment center i Tyskland hos Elanders dotterbolag ITG.

E-handeln blir alltmer internationell och efterfrågan på globala logistiklösningar växer bland svenska e-handlare, något som bland annat finska Ogoship och svenska Prime Penguin tagit fasta på. Hittills har det dock varit ont om TPL-aktörer som kunnat erbjuda globala lösningar och e-handlare som velat växa internationellt har behövt upprätta nya logistiklösningar för respektive geografisk marknad.

Norrköpingsbaserade Almroths, som nischat sig på den växande marknaden för tredjepartslogistiklösningar för e-handel, startar nu ett globalt TPL-samarbete med en annan svensk aktör, nämligen Elanders, vars dotterbolag ITG har ett växande globalt nätverk av TPL-lager i Europa, USA och Asien. Tanken är att Elanders och Almroths gemensamt ska erbjuda en global TPL-lösning för svenska e-handelsbolag.

– Vi vill kunna erbjuda våra kunder en trygg, effektiv och säker global lösning i takt med att de växer, vilket möjliggörs i samarbetet med Elanders som är ett svenskt bolag med lokal kännedom runt om i hela världen. I det här samarbetet lyckas vi också hålla hårt vid våra värderingar om vikten av hållbarhet och socialt ansvar, något kunderna värdesätter, kommenterar Almroths vd Carl Svensson.

Annica Rantala. Foto Stronger

Tysk TPL-lösning för Stronger

Först ut blir e-handelsaktören Stronger, som idag har sin lagerverksamhet hos Almroths i Norrköping.

Strongers befintliga lagersystem ska nu integreras med Elanders dotterbolag ITGs lagerlösningar, och planen är att etablera ett fulfillment center för Stronger vid ITGs TPL-anläggning i Oberhausen, Tyskland.

– Idag skickar vi ut alla våra produkter från Almroths i Norrköping, men då vi växer allt mer globalt är det viktigt för oss att komma nära våra stora marknader, vilket inkluderar Tyskland. Det är en stor apparat att öppna ett nytt lager då språkliga, kulturella och digitala skillnader ofta kan försvåra en sådan process – allt detta slipper vi i den här konstellationen, kommenterar Strongers vd Annica Rantala.

Det är en stor apparat att öppna ett nytt lager då språkliga, kulturella och digitala skillnader ofta kan försvåra en sådan process

Stronger ökade omsättningen med 160 procent under 2020, och landade på en omsättning på 310 miljoner SEK. Annica Rantala tillträdde som vd för Stronger under våren, efter två år som operativ chef. Nu är hennes uppdrag att spräcka miljardvallen för Stronger. Detta ska bland annat göras genom internationell expansion, något som den nya lagerlösningen skapar förutsättningar för.

– Vi är budgeterade att nå en miljard under 2022 och om vi fortsätter att rita ut vår nuvarande tillväxtkurva så kommer vi att landa där, sa Annica Rantala till e-handel.se när hon tillträdde vd-posten i våras.

Specialiserade på modelogistik

Peter Thyrén Foto Elanders

Elanders i Mölnlycke har på några år gått från att vara ett svenskt tryckeri till en global TPL-aktör med två affärsområden; tryck och förpackningslösningar och logistik och supply chain-tjänster. 2014 köpte Elanders Singapore-baserade Mentor Media och sedan dess har man växt från ca 3 600 till 7 000 anställda med verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. De största marknaderna är Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Kunderna finns främst inom fordonsindustrin och elektronik, men också allt fler e-handlare. Elanders dotterbolag ITG är specialiserat mot mode och livsstilssegmentet med logistikverksamhet i bland annat Tyskland, USA, Nederländerna, Ryssland, Kina och Singapore.

– Almroths har under många år byggt upp ett stort förtroende hos sina kunder, ett förtroende som vi nu får möjligheten att förvalta globalt. Vår ambition är att hjälpa svenska e-handelsbolag erbjuda sina kunder leveranser runt om i världen som är snabbare, mer kostnadseffektiva och har ett mindre klimatavtryck, kommenterar Peter Thyrén, affärsutvecklingschef på Elanders.

Initialt syftar samarbetet till att hjälpa svenska e-handelsbolag att etablera logistiklösningar i Tyskland och USA, men även i Asien.

Av Hilda Hultén