Amazon sänker jul-prognosen

Gobala tech- och e-handelsbolaget Amazon förväntar sig att sälja för 15 miljarder USD mindre än tidigare prognoser under årets fjärde och viktigaste försäljningskvartal. Företaget arbetar även på att minska sina omkostnader inom lager och logistik, enligt Financial Times.

Efter att ha minskat omsättningen under kvartal 1 och 2 2022 inom företagets e-handelsben, vände Amazon mot tillväxt igen under tredje kvartalet. Jämfört med samma period 2021 växte omsättningen med sju procent, till ca 53 miljarder dollar. Amazon som helhet växte omsättningen med 15 procent till ca 127 miljarder dollar, vilket är lägre än prognostiserat.

Nu går bolaget ut med att omsättningen för fjärde kvartalet väntas landa mellan 140 och 148 miljarder dollar, vilket är 15 miljarder lägre än Wall Street-analytikernas prognoser som pekat på 155 miljarder dollar. Enligt Amazons beräkningar kommer rörelseintäkterna i fjärde kvartalet hamna någonstans mellan 0 och 4 miljarder dollar, jämfört med analytikernas prognos på 5 miljarder.

Amazon arbetar med att krympa kostymen för att passa efterfrågeläget på deras tjänster inom e-handel och TPL, vilket bl a innebär att sänka deras lager- och logistikkostnader, och bolagets nya vd Andy Jassy, varnar för att “det händer uppenbarligen en hel del i den makroekonomiska miljön”.

I en kommentar till prognosen framåt påpekar Amazon att utsikterna framåt är mycket osäkra, då det finns många omvärldsfaktorer som påverkar: däribland osäkerhet kring hur Covid 19-pandemin kommer utvecklas, fluktuationer i växelkurser, förändringar i globala ekonomiska och geopolitiska förhållanden och i kundernas efterfrågan och utgifter (inklusive effekterna av recessionsrädsla), inflation, räntor, regional arbetsmarknad och globala begränsningar i leveranskedjan, för att nämna några.