Amazon till Sverige – som väntat

Efter år av spekulationer har Amazon meddelat att de har påbörjat lanseringen av en svensk sajt, Amazon.se. Lanseringen innebär både ett hot och en möjlighet för den svenska e-rhandeln, menar branschorganisationen Svensk Digital Handel.

Amazon öppnar en svensk plattform som väntat, och det antagligen redan i höst.

– Amazon har varit tillgängligt för svenska konsumenter och företag genom våra olika europeiska hemsidor under flera år, men nästa steg är att introducera ett komplett detaljhandelserbjudande i Sverige och det är det vi planerar att göra nu, kommenterar Alex Ootes, Vice President EU Expansion på Amazon i ett pressmeddelande.

– Vi är optimistiska inför att vi, genom att fokusera på de saker vi tror att kunderna kommer att lägga störst vikt vid – låga priser, stort utbud och snabba leveranser – på sikt kommer att kunna vinna de svenska kundernas förtroende.

Svensk Digital Handel välkomnar Amazon till Sverige och tror etableringen är bra för både konsumenter och den svenska e-handelsbranschen, så länge konkurrensen sker på lika villkor.

– Vi är positiva till Amazons etablering och är övertygade om att den ökade konkurrensen leder till en ännu starkare tillväxt för e-handeln i Sverige. Samtidigt sätter det ännu större press på våra svenska politiker att driva på inom EU för en ny lagstiftning för plattformsansvar. Vi räds inte konkurrens men vill att den ska ske på lika villkor, kommenterar Svensk Digital Handels vd Per Ljungberg.

– Amazon är kända för sina snabba leveranser. Vi har i Svensk Digital Handel länge drivit den utvecklingen, bland annat med vårt logistikprogram Snabbare, närmare och mer hållbara leveranser och är tacksamma för det stöd vi nu kan få i den frågan från en så betydelsefull aktör, kommenterar Per Ljungberg.

– Förhoppningsvis kan etableringen även innebära ett ökat konsumenttryck för mer hållbara leveranser, som ju inte varit Amazons främsta kännetecken. Där finns ett stort intresse och engagemang från svenska e-handelsföretag.

Amazon eftersöker nu svenska företag som är intresserade av sälja sina produkter online på Amazon.se.

Många e-handelsföretag i Sverige har länge inspirerats av Amazon, är väl förberedda inför dess etablering i Sverige och är internationellt konkurrenskraftiga. Men Amazon kommer att pressa priserna ytterligare på svenska marknaden, skriver Svensk Digital Handel, vilket gör att det blir ännu tuffare inte minst för de detaljhandlare som kommer från den fysiska handeln, som kommit igång sent med e-handeln och inte lyckas integrera sina försäljningskanaler tillräckligt väl.

– Framförallt tror vi det blir tufft för många av dem som säljer produkter som är lätta att jämföra på nätet, t ex hemelektronik, prylar och leksaker, kommenterar Per Ljungberg.