AMF köper Budbees terminal i Brunna

AMF Fastigheter har köpt Budbees 4 300 kvm stora last mile-terminal i Brunna av Evolv Property, enligt ryktet till en yield på 3,7 procent. “Det är en otroligt fin fastighet, och last mile är ett väldigt intressant segment” säger Fredrik Ronvall, fastighetsinvesteringschef på AMF Fastigheter.

Det var tidigare i höstas som AMF Fastigheter köpte Budbees nybyggda last mile-terminal i Brunna, som Slättö-ägda Evolv Property byggt, och som stod klar i juli 2020.

Fastigheten är specialbyggd för last mile-distribution. Solcellsanläggningen täcker 80 procent av takytan, med en kapacitet på 232 000 kWh per år. Foto Budbee

– Det är ju ingen klassisk logistikfastighet, utan här handlar det om närlogistik. Det är ett häftigt hus, hela terminalen är byggd för budbilsdistribution, med en stor paketsorteringsanläggning, lasthus för inkommande långtradare på en kortsida och portar för budbilar på de övriga sidorna. Sen är det 3 000 kvadratmeter solceller på taket, vilket gör anläggningen självförsörjande på el, berättade Evolvs medgrundare Lars Axelsson i samband med färdigställandet.

Evolv har nyligen bildat ett joint venture med Budbee, där man planerar för att bygga ytterligare tre last mileterminaler i Sverige.

“Intressant segment”

AMF Fastigheter ägs till 100 procent av pensionsbolaget AMF, och beståndet, värt omkring 70 miljader SEK, består främst i handels- och kontorsfastigheter i Stockholm och Sundbyberg.

– Budbees terminal är vår första investering inom logistiksegmentet. Den här fastigheten är “one of a kind” i Sverige, den är otroligt ändamålsenlig med en tydlig hållbarhetsprofil och en jättebra hyresgäst, säger Fredrik Ronvall.

– Den här fastigheten är “one of a kind” i Sverige, säger Fredrik Ronvall. Foto AMF Fastigheter

Han ser också en stor potential att ta in och utveckla last mile-funktioner i AMFs befintliga fastighetsbestånd.

– Last mile är ett väldigt spännande segment som vi kommer att fortsätta intressera oss för. Det är ett sätt att lösa problem och utveckla staden där vi vill vara med och bidra till att ta in last mile i innerstan.

Rekordlåg yield

De exakta finansiella villkoren kring affären vill varken AMF eller Slättö avslöja. Men enligt uppgifter till Dagens Logistik så låg yielden (direktavkastningen) i affären på ca 3,7 procent. Detta är en låg yield och därmed ett högt pris även för större prime-logistikfastigheter, där priserna traditionellt är betydligt högre. För last mile-segmentet i Sverige, det vill säga mindre fastigheter i stadsnära lägen, är yielden rekordlåg. Prissättningen är intressant inför framtidens marknad för stadsnära last mile-logistik. Fredrik Ronvall kan inte bekräfta att siffran på 3,7 procent stämmer, men menar att priset man betalade för fastigheten var marknadsmässigt rimligt:

– Det är en väldigt bra fastighet i ett fantastiskt läge och med en bra hyresgäst. Om man väger in fastighetens utformning som är väldigt ändamålsenlig och som säkert kommer att bidra positivt till Budbees utveckling och tillväxt, så bedömer vi att det här är en marknadsmässig affär. Annars hade vi ju inte genomfört den.

AMF delägare i Budbee

Pensionsbolaget AMF ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv och förvaltar pensionspengarna för hundratusentals LO-medlemmar. I januari i år blev AMF den tredje största ägaren i Budbee, och investerade 240 miljoner kronor i bolaget, något som LO öppet visat sitt missnöje med då Budbee inte tecknat kollektivavtal för chaufförer och terminalarbetare:

”AMF har allvarligt skadat sitt förtroende när det gäller att förvalta våra medlemmars pensioner”, skrev Valle Karlsson och Tommy Wreeth, ordförande för LO-förbunden Seko respektive Transport, i en debattartikel i Svenska Dagbladet i februari.

Enligt Fredrik Ronvall har fastighetsaffären inget samband med AMFs tidigare ägarinvestering i Budbee.

– Det är två helt separata affärer, säger han.

Av Hilda Hultén