ANALYS: Kriget i Ukraina – hur påverkas logistiken?

Freddy Jönsson Hanberg, strategisk rådgivare och expert på riskhantering i försörjningskedjor och totalförsvar på MV Group och Rise, reflekterar över hur Ukrainakriget – den värsta väpnade konflikten i Europa sedan andra världskriget – påverkar svensk försörjning, och ger råd om hur företagen bör agera.

Den värsta väpnade konflikten i Europa sedan andra världskriget pågår just nu i Ukraina. Ryssland har brutit mot folkrätten, säkerhetsordningen och invaderat grannlandet. Det är svårt att finna ord för att beskriva detta övervåld. Det ser också ut som att man inte heller tvekar att begå krigsbrott, man bombar civila bostadshus, kommunal verksamhet och man använder klusterbomber. Det sista är inte fastställt och måste prövas i vid den internationella domstolen i Haag, men vittnesmålen är många. Kriget påverkar förstås i första hand Ukrainas medborgare och de värst drabbade är oskyldiga civila.

Men med det sagt måste vi i väst, även här i Sverige, fundera över hur vi skall förhålla oss och agera. Vi skickar vapen, skyddsutrustning och förplägnad och det är oerhört mycket värt för Ukraina. Vi deltar också i sanktioner och andra aktiviteter för att minska rysk handlingsfrihet och framför allt påverka den ryska opinionen som i slutändan är det som kan får den ryska ledningen att ändra sig.

Freddy Jönsson Hanberg. Foto Klara Eriksson

Dessa aktiviteter utförs i första hand av politiken och myndigheterna men det finns faktiskt sådant vanliga medborgare och företag kan göra också. Jag fokuserar i denna artikel på sådana aspekter, det är sannolikt något som läsaren funderar över. Det har faktiskt mycket stor betydelse att vi fortsätter leva våra liv så normalt det går. Det är viktigt att vi bevarar vår livsstil, inte minst för att visa det ryska ledarskapet att vår väg fungerar bättre. Vår modell är den som bäst reducerar lidande och bäst tar hand om de svagaste.

Av det skälet bör den som arbetar i industri, handel och transport se över sin egen verksamhet. Är den sårbar eller robust? Klarar din verksamhet en kris? Har verksamheten kontinuitetsplaner som fungerar för den omvärldsutveckling vi ser och har den planen övats någon gång?

Den som arbetar i industri, handel och transport bör se över sin egen verksamhet. Är den sårbar eller robust?

Logistiken är nyckeln till all annan verksamhet. Om inte transporter och lagerhantering fungerar så kommer också all annan verksamhet att avstanna. Tillsammans med energiförsörjning är det helt centralt. Det gäller förstås främst livsmedelsförsörjningen men också drivmedel, läkemedel och sjukvårdsmaterial.

Under pandemin såg vi att robustheten i försörjningssystemen svajade. Det saknades skyddsutrustning och vid något tillfälle var vissa läkemedel och även syrgas på väg att ta slut helt. Det var svårt för företag att få kontakt med ansvariga myndigheter och det fanns tillfällen när det europeiska samarbetet inte fungerade bra. Dessa erfarenheter har vi nu med oss och kan bygga vidare på.

Krig är dock något helt annat än en pandemi. I krig finns det en tänkande angripare som vill oss illa. Det är en tanke som är svår att vänja sig vid men nu har vi sett att det är så. Ju snabbare vi accepterar det desto snabbare kan vi börja arbeta med att skydda oss.

I krig finns det en tänkande angripare som vill oss illa. Det är en tanke som är svår att vänja sig vid.

Kriget i Ukraina drabbar inte Sverige direkt. Vi har mycket låg exponering mot Ryssland. Samtidigt blir vi indirekt påverkade i stor omfattning, inte minst vad beträffar exponeringen mot de globala finansmarknaderna. Dessa har ännu inte påverkats, det är snarare inflation och urholkning av underliggande tillgångar, t.ex. fastigheter som ofta används som säkerheter.

De globala försörjningskedjorna påverkas självklart på kort sikt men man bör se det som en del av en trend som pågått i många år. Jag skrev om det redan 2018 och analyserade även konsekvenserna av pandemin 2020. Utöver det har också halvledarbristen, oljeprisets fluktuationer, Kinas geopolitiska användning av transportstråk (t.ex. BRI och Maritime Silk Road), Rysslands användning av gas för geopolitisk vinning, öppnandet av Norra Passagen m.m. påverkat det globala försörjningslandskapet och det kommer förmodligen att fortsätta att omformas under överskådlig tid.

Det globala försörjningslandskapet kommer förmodligen att fortsätta att omformas under överskådlig tid

Till detta kommer teknikutveckling, regulatoriska faktorer, digitaliseringen och delningsekonomi också påverkat logistik och försörjning. Till detta kan vi nu lägga återuppbyggnaden av totalförsvar och militär förmåga, något som kommer att få en enorm skjuts av det ryska agerandet i Ukraina. 

Precis som coronapandemin flyttade oss några år framåt i tiden vad gäller digitalisering så tror jag att det försämrade säkerhetsläget innebära investeringar i teknikutveckling inom t.ex. AI och förnybar energi.

Av Freddy Jönsson Hanberg

Strategisk rådgivare på MW Group och Rise

Lyssningstips: 

I Detaljhandelspoddens 30e avsnitt som släpptes i veckan deltar Freddy Jönsson Hanberg och diskuterar krigets påverkan på handel och globala logistikkedjor.

Nyligen genomförde MW Group ett webinarium om hur kriget i Ukraina påverkar den privata sektorn. Där talade bl a Finlands före detta försvarsminister Stefan Wallin.